Valmis Rail Baltica Muuga kaubasadama eelprojekt

Muuga kaubajaamast saab üks Rail Baltica olulisemaid transpordisõlmi ning see on ka üks keerukamaid tervikobjekte kogu projekti juures. Muuga sadamasse rajatava Rail Baltica suurima kaubajaama projekteerimine on jõudnud olulisse vahe-etappi. Põhiprojekt valmib 2022. aasta kevadel. „Projekteerimine on edenenud jõudsalt ehkki mitte täiesti raskusteta, kuid loodame,...

Loe edasi

Rail Baltic 2020. aastal: valmis esimene ehitusobjekt, ehitus põhitrassil, omandati 91 maatükki

2020. aasta märgilisemad teod keerlesid suuremahulise ehituse ettevalmistuse, Saustinõmme viadukti valmimise, jätkuva projekteerimise ning maade omandamise ümber. Eelmisel aastal valmis esimene põhitrassi objekt Saustinõmmel, käivitati RB põhitrassi kolme järgmise objekti ehitushanked, omandati 91 ehitamiseks vajalikku maatükki ja valmistutakse järgmise ca 170 maatüki omandamiseks. Lisaks alustas...

Loe edasi

Lelle-Pärnu raudtee tehakse kaubaveoks korda

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium sõlmis Edelaraudtee AS-iga 5,8 miljoni eurose lepingu, millega remonditakse Lelle-Pärnu raudteelõiku, et kaubarongid saaksid vedada kuni 40 km/h Rail Balticu ehituseks vajalikke materjale. „Rail Balticu ehitus eeldab väga paljude ehitusmaterjalide vedu, hinnanguliselt isegi paarsada tuhat rekatäit. Et mitte üle koormata niigi tiheda...

Loe edasi

Rail Balticu trassi võidakse muuta

Tulenevalt riigikohtu lahendist otsustas riigihalduse minister Jaak Aab uuendada Pärnu maakonnaplaneeringu menetlust. Selleks töötatakse välja alternatiivid tühistatud trassilõigu osas, tehakse kõik vajalikud uuringud ja hinnatakse majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ning keskkonna mõjusid. Riigikohtu otsusega tühistati Pärnu maakonnaplaneering ligi 45 km pikkusel lõigul Pärnu linna ja Ikla...

Loe edasi

Rail Baltica viiks reisijad Pärnust Riia lennujaama tunni ja kümne minutiga

Rail Baltica esialgse sõiduplaani järgi saaks tulevikus Pärnust Riiga sõita tunni, Riia lennujaama tunni ja kümne minuti ning Tallinna neljakümne minutiga. Sõiduaeg sõltub sellest, kas kasutada kiir- või regionaalset rongi. Rail Baltica maakonnaplaneeringutes on Eesti ulatuses lisaks Rapla peatustele kavandatud kümme kohalikku peatust. Nendeks on...

Loe edasi
Your browser does not support the canvas element.