.

Tähelepanu! Alates tänasest jõustuvad liiklusseaduses tehtud muudatused!

👉 Valla- või linnavalitsus võib osaleda liiklusjärelevalve ülesande teostamisel, paigaldades oma haldusterritooriumile automaatse liiklusjärelevalve süsteemi eesmärgiga tuvastada liiklusseaduse §-des 221 (foor) ja 227 (kiirus) sätestatud rikkumisi.

👉 Kiiruskaameraga fikseeritud rikkumiste puhul kohaldatakse kirjalikus hoiatamismenetluses hoiatustrahvi järgmiselt: suurima lubatud sõidukiiruse ületamise korral määratakse hoiatustrahv, mille suurus eurodes saadakse lubatud sõidukiirust ületanud kilomeetrite arvu korrutamisel arvuga 5.

👉 Liiklusseaduse § 227 lõikes 1 sätestatud väärteo korral määratakse mõjutustrahv, mille suurus eurodes saadakse lubatud suurimat sõidukiirust ületatud kilomeetrite arvu korrutamisel arvuga 5.

Piirkiirused on määratud põhjusega. Kiirust ületades sead lisaks endale ohtu ka kaasreisijad ja teised liiklejad. Ka väike erinevus kiirustes võib tagajärgedes väga valusalt tunda anda. Palun jälgi piirkiirust!

Your browser does not support the canvas element.