.Takso

Tallinn soovib taksofirmade üleminekut elektriautodele

Tallinn on võtnud eesmärgiks linna ühistranspordi ökoloogilise jalajälje vähendamise ning 15 aasta pärast nullemissioonini jõudmise. Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik kohtus taksofirmade ja transpordiplatvormide esindajatega, et arutada plaani kehtestada nullemissiooni nõue ka pealinnas taksoteenust osutavatele sõidukitele.

Volikogu esimehe ettepanek, et taksodena kasutatavad sõidukid võiksid kümne aasta pärast olla nullemissiooniga, ei kohanud vastuseisu. Pigem arvasid ettevõtete esindajad, et nende autoparkides olevate sõidukite vahetamine keskkonnasõbralikemate vastu on mõnel juhul saavutatav võib-olla kiireminigi. Kõige enam mõjutab seda tehnoloogia areng ja autotootjate võimekus Eesti turule sobivaid sõidukeid toota ning loomulikult ka autode hind.

Teriku sõnul oldi selles küsimuses ettevõtetega ühte meelt, et transpordivaldkonda puudutavate otsuste tegemisel lähtutaks keskkonnatemaatikast.

Ta selgitas, et need ettevõtted, kellel on oma autopark, on juba praegu võtnud keskkonnasõbraliku suuna ja osa sõidukitest on hübriidid või gaasiautod ning masinaparki uuendatakse sageli. Keerulisem on nii-öelda hobijuhtidega, kes pakuvad mõne rakenduse vahendusel isikliku autoga taksoteenust mõned tunnid nädalas. Selliseid juhte on turul rohkesti ning neil ei pruugi üleminek olla nii kiire. Eriarvamusi oligi selles, kas hobijuhtidel ja taksofirmadel peaksid olema erisused ning kui pikk võiks olla nullemissioonile ülemineku tähtaeg.

Your browser does not support the canvas element.