.

Tallinna gaasibussid vajavad rohkem raha

Tallinna linnatransport ostab gaasi börsihinnaga, seega tähendab taoline hinnatõus paratamatult ka teenuse kallinemist. Sestap vaatab linnatranspordi aktsiaselts lootusrikkalt linnaametnike kui valitsuse poole.

Tallinna linnatransport on võtnud kasutusele 200 gaasil sõitvat bussi. Järgmisel aastal jõuab liinile veel 150. Eestis ja lähimaades on gaasi tarbimine viimastel aastatel vähe muutunud.

“Kus me näeme kasvu – globaalselt seda kasvu ikkagi tekib – eriti Aasias ja seal on mitu põhjust, üks põhjus on see, et lihtsalt selle süsiniku jalajälg on väiksem kui söel ehk siis üritatakse asendada sütt gaasiga ja sellega teha meie kliimat siin paremaks tervikuna,” sõnas Eesti Eesti Gaas juhatuse liige Margus Kaasik.

Kuigi nii elektri kui gaasi hind on kasvamas, on puhtale kütusele üleminek keskkonna säästmiseks vajalik. Seepärast oleks vajalik rohkem toetada biogaasi tootmist.

“Tallinna Linnatransport on saanud ju toetust riigilt nende gaasibussidele üleminekuks ja seal biometaani kasutamiseks, nii et tegelikult toetus on Tallinna Linnatranspordile juba üle kantud. Selles mõttes meil hetkel mingisugust täiendavat meedet, iseäranis Tallinna Linnatranspordile ei ole ette nähtud,” selgitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Timo Tatar.

Biogaasi toetusmeede kestab eeldatavasti 2023. aastani, siis saavad selleks meetmeks ette nähtud rahad otsa ning siis hakkab hinda määrama turg.

Your browser does not support the canvas element.