.Tänavapuhastus

Tallinnas alustati tänavate kevadkoristusega

Tallinna Kommunaalameti lepingupartnerid alustasid kevadkoristustöödega peatänavatel ja haljasaladel. Käesoleval hetkel on kommunaalameti lepingupartneritel kevadkoristustöödele rakendatud kokku 24 tehnikaühikut ja 67 inimest.

„Kevadpuhastuse raames kogutakse puhastuspiirkonna sõiduteedelt, kõnniteedelt, jalgratta- ja jalgteedelt, parklatest, treppidelt, äärekividelt, teeäärsetelt plaatidelt, eraldusribadelt, piirete alustelt, postide ümbrustest, ühissõidukite peatustest, sildadelt, viaduktidelt ning haljasaladelt talviste puistematerjalide jäägid, pühkmed ja muu praht,“ ütles Tallinna kommunaalameti juhtaja asetäitja Tarmo Sulg.  „Teemaa haljasalade kevadist suurpuhastust alustatakse niipea, kui haljasalad on tahenenud. Alustatud on ka kõnniteede ja ohutussaarte puhastamisega prahist, kuid kuna püsib öökülmade oht, ei koristata kõikjalt graniitkillustikku, sest öised külmakraadid tekitavad musta jääd ning püsib libeduse oht.“

Kevadkoristustööde alustamiseks peab õhutemperatuur olema ööpäevaringselt vähemalt + 5 kraadi ning lumi ja jää rentslitest sulanud. Kevadised hooldustööd peavad olema lõpetatud hiljemalt tee omaniku ja lepingupartneri vahel kokku lepitud tähtajaks, kuid mitte hiljem kui 15. maiks.

Liiklejatelt palume mõistlikku suhtumist, kuna koristusmehhanismid liiguvad tänavatel kuni 20 km/h, ning paiguti, ka öisel ajal, võib esineda töödest tingitud liiklustakistusi.

Your browser does not support the canvas element.