.

TLT ostab 15 elektribussi

AS Tallinna Linnatransport kuulutas välja riigihanke 15 elektrisõiduki soetamiseks, optsioonivõimalusega soetada veel 15 bussi. Hanke eesmärgiks on minna edasi ettevõtte plaaniga ning jätkata keskkonnasõbralikele sõidukitele üleminekut. Plaanide järgi peaksid esimesed elektribussid jõudma Tallinna 2023. aasta suveks.  

Hanke eesmärk on soetada 15 elektribussi, mis annaksid panuse Tallinna ühistranspordi veelgi keskkonnasõbralikumaks muutumisse. Lisaks muutub Tallinn tänu sellele linnana veelgi keskkonnahoidlikumaks, võttes kasutusele avalike linnaliinide teenindamiseks elektrisõidukid.

Seni on linnaliikluses testitud viie erineva tootja poolt pakutavat elektribussi ning hanke loomisel lähtutigi seni Tallinnas testitud elektrisõidukite toimimisest ja sellest, et bussid vastaksid Eesti ilmastiku tingitud nõuetele. Uued elektribussid ja laadimistaristud peavad olema sobilikud põhjamaistes keskkonnatingimustes ja teeoludes kasutamiseks. Sama oluline on, et bussid oleks konstrueeritud ja ehitatud linnaliinide teenindamiseks ning et sõidukitel oleks ka valmisolek kombineeritud laadimiseks.

Erinevate tootjate elektribusside testperioodid on Tallinnas olnud edukad ning ühistranspordi hiljutise rahulolu-uuringu tulemused on kinnitanud, et ka linnaelanikud eelistavad keskkonnasõbralikemaid sõidukeid ning ootavad liinile elektribusse.

Hanke võitja peab lepingu raames tarnitavad bussid üle andma hiljemalt 2023. aasta suveks. Sama tähtaeg kehtib ka laadimistaristutele, mis peavad selleks ajaks olema välja ehitatud, testitud, töökorras ning tellijale üle antud.  Riigihanke raames soetatud busside eeldatav kasutusaeg on minimaalselt 15 aastat ning kõikide busside aastane läbisõit on orienteeruvalt kuni 90 000 km. Tallinna linn eraldab 15 elektrilise linnaliinibussi soetamiseks 6 miljonit eurot, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab busside soetamist ja avaliku laadimistaristu loomist 3,2 miljoni euroga.

Your browser does not support the canvas element.