.

Toyota & Lexus Relax – uus tasuta garantii

1. aprillil 2022 tutvustasid Toyota ja Lexus oma klientidele uudset garantiiteenust nimega Toyota Relax ja Lexus Relax. Garantii pakub oma kaubamärkide autoomanikele täielikku meelerahu kuni sõiduki 10-aastaseks saamiseni või kuni 185 000 km läbisõidu täitumiseni.

Praktikas annab uus teenus klientidele laiaulatusliku garantii pärast autotootja poolse garantii lõppemist. Relax garantii hakkab kehtima automaatselt, kui sõidukit hooldatakse vastavalt tootja hooldusprogrammile Toyota/Lexuse poolt volitatud töökojas ja seda igas Balti riigis.

Turul on olnud ja on endiselt mitmeid teeninduspakkumisi, mille puhul on kliendil võimalus lisatasu eest osta tähtajaline pikendatud garantii. Selliste pakkumiste ulatus ja maksumus on olnud ebaühtlane ning sellest tulenevalt ka mitte nii kliendisõbralik.

Uus Toyota Relax & Lexus Relax garantii aktiveerub automaatselt pärast igat korralist hooldust Toyota/Lexuse poolt volitatud töökojas ning hakkab kehtima, kui tootjapoolne garantii on lõppenud. Garantii kehtib kuni järgmise korralise hoolduseni vastavalt tootja programmile. Nagu ka toote nimetus – Relax viitab, tagab see autoomanikele meelerahu ka pärast tootjagarantii lõppemist. Uue garantii ainulaadseim omadus on see, et garantii on kliendile täiesti tasuta ja selle tagab Toyota Motor Europe NV/SA. See tähendab, et tegu on üleeuroopalise teenusega, mida on rakendatud juba mitmes EL-i riigis ja mis hakkab järk-järgult katma kogu EL-i.

Sellest tulenevalt kehtib garantii kõikidele Toyota ja Lexuse mudelitele, millel on tootjapoolne EL-i tüübikinnitus, olenemata sellest, kas auto toodi algselt Balti riikidesse Toyota Baltic AS-i või kellegi teise, era- või juriidilise isiku, poolt. Garantii puhul ei mängi rolli see, kus riigis on autot varem hooldatud. Siiski on oluline mõista, et kui sõidukit ei ole varem täielikult hooldatud volitatud Toyota/Lexuse töökojas või ei ole järgitud tootja soovitatud hooldusprogrammi, on volitatud töökojal õigus teha sõidukile täiendav tehnilist seisukorda hindav ülevaatus (mis on kinnitatud ja makstud kliendi poolt), et veenduda sõiduki seisukorra sobivuses Relax garantiile.

Relax garantii on mõeldud sõidukitele, mille vanus on alla 10 aasta ning mille läbisõit ei ole ületanud 185 000 km, mis tähendab praktikas seda, et kõik EL-i heakskiidetud Toyota ja Lexuse autod Baltikumis, mis vastavad vanuse-, hoolduse- ja läbisõidunõuetele, võivad saada Relax garantii.

Your browser does not support the canvas element.