.Tartu läänepoolne ümbersõit (Foto: Transpordiamet)

Transpordiamet kuulutas välja riigihanke Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehituseks

Transpordiamet kuulutas välja riigihanke Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitamiseks koostöös Tartu linnaga.

Tee-ehitustööd toimuvad Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel lõigus Raja tänav kuni Variku raudteeviadukt ja Jõhvi–Tartu–Valga maanteel lõigus Riia tänav 140 ristmikust kuni Kantri hotellini, mis ehitatakse 2+2 sõidurajaga (lõiguti 3+3) maanteeks.

Kokku ehitatakse ümber 2,5 km riigiteid, rekonstrueeritakse 2 km linnateid, uusi linnatänavaid ehitatakse 2,4 km ning viis ringristmikku.

Põhimaanteede äärde ehitatakse jalgteed, et eraldada jalakäijad sõidukitest ning tagada puuduolevad ühendused. Kokku rajatakse uusi või rekonstrueeritakse olemasolevaid kergliiklusteid ligikaudu 8,4 km ulatuses.

Kõikidele maanteedele ja tänavatele rajatakse uus tänavavalgustus.

Võru–Tallinn suunale rajatakse veoautode parkla ja puhkekoht.

Riia ristmik muudetakse eritasandiliseks, kus Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa otsesuund viiakse viaduktiga üle turboringristmiku. Turboristmikule projekteeritakse Riia maantee kummaski suunas kaks läbivat sõidurada. Tipptunniliikluse leevendamiseks tagatakse kaks läbivat rada vasakpööretele Võru poolt Valga suunas ja Tallinna poolt Tartu kesklinna suunas.

Jalakäijate ja jalgratturite ohutuse tõstmiseks rajatakse eritasandis viaduktid Riia liiklussõlmes kõikide suundade alla. Lisaks rajatakse eritasandis maanteeületus Jõhvi–Tartu–Valga maantee alla Aardla ja Optika tänavate ringristmiku juurde.

Riia sõlme viaduktile on kavandatud koostöös Tartu linnaga dekoratiivvalgustus.

Projektiga rajatakse uusi müraseinu, et parandada elukvaliteeti nendel elanikel, kes elavad mittenõuetekohastes müratingimustes. Müraolukorda leevendatakse kokku 14 eluhoonel.

Kogu projekteeritud alale on koostatud eraldi haljastusprojekt.

Projekteerija on Teedeprojekt OÜ.

Riigihanke eeldatavaks maksumuseks on 30,8 miljonit eurot koos käibemaksuga, millest Transpordiamet katab 27,3 miljonit eurot ja Tartu linn ligi 2,8 miljonit eurot. Tööde eeldatav algus on mai 2021 ja lõppaeg 2023. aasta algus.

Your browser does not support the canvas element.