.

Valdavas enamikus jalakäijatega toimunud avariides on süüdi autojuhid

Sõiduki ja jalakäija kokkupõrge kiirusel 50 km/h on jalakäija jaoks võrreldav kukkumisega ~10 meetri kõrguselt. Kiirusel 60 km/h on kõrgus võrreldav juba ~15 meetriga. Ka väike vahe liikumiskiiruses omab jalakäija vigastuste raskusastmes olulist rolli. Kiirusel 30 km/h on võreldav kõrgus 4m. Vali oludesse sobiv kiirus!

Liikle jalakäijate läheduses nii, nagu soovid, et teised sõidukijuhid liikleks Sinu läheduses siis, kui Sina jala liikled. Eelmisel aastal hukkus liikluses 11 jalakäijat ja nii mõnegi jalakäija jaoks ei ole elu enam kahjuks kunagi endine. Ole palun jalakäijate läheduses tähelepanelik.

Jalakäija- veendu oma õigusi kasutades, et ka teine osapool on Sind märganud, sest sõiduk juhi eksimuse korral haiget ei saa.

Sõida ülekäigurajale või lõpeta pööre alles siis, kui oled täielikult veendunud, et Sul ei ole kohustust teed anda. Eelmise aasta liiklusstatistikat vaadates on Sul sõidukijuhina tõsine põhjus peeglisse vaadata. Ainult 25%-l juhtumitest oli jalakäija ja sõiduki osalusel juhtunud õnnetuses süüdi jalakäija. Sõidukijuhina oled Sina suurema ohu allikas ja pead oma tegevustes sellega arvestama.

👉 Kõige rohkem juhtus õnnetusi ajavahemikul 14:00-18:00. Nädalapäevadest juhtus enim õnnetusi kolmapäeviti ning kõige vähem laupäeviti.

👉 Mitterööbassõiduki juht peab andma teed jalakäijale, jalgratturile, kergliikurijuhile, kes ületab sõiduteed, millele juht pöörab, kui teeandmise kohustus ei ole liikluskorraldusvahenditega reguleeritud teisiti

👉 Reguleerimata ülekäigurajale lähenedes peab juht sõitma sellise kiirusega, mis on piisavalt väike, et mitte ohustada jalakäijat, kes on astunud või astumas ülekäigurajale. Vajaduse korral peab juht seisma jääma, et võimaldada jalakäijal sõiduteed ületada.

👉 Kui reguleerimata ülekäiguraja ees on pärisuunavööndis kõrvalrajal seisma jäämas või jäänud sõiduk, ei tohi juht sellest sõidukist mööduda vahetult enne ülekäigurada ega ülekäigurajal, vaid peab ülekäiguraja ees seisma jääma. Ülekäigurajale tohib juht sõita pärast seda, kui ta on veendunud, et ta ei ohusta ülekäigurajale astunud või astuvat jalakäijat.

Turvalist liiklemist!

Your browser does not support the canvas element.