Volvo Trucks võtab kasutusele uued juhiabisüsteemid

Volvo uus dünaamiline roolisüsteem tagab juhtidele ohutuma ja mugavama töökeskkonna. Ühendades Volvo Dynamic Steeringi muude mugavust ja ohutust suurendavate süsteemidega, on Volvo Trucks välja töötanud kaks liiklusõnnetuste vältimise juhiabisüsteemi: Volvo dünaamilise roolisüsteemi koos stabiilsusabiga ja Volvo dünaamilise roolisüsteemi koos sõidurajal püsimise abiga.

 

Külglibisemise õigeaegne vältimine

"Kujutage ette, et sõidate märjal ja libedal teel ning äkki märkate, et veoki tagaosa haarduvus asfaldiga hakkab kaduma. Külglibisemise ennetamiseks keerate rooli ettevaatlikult vastupidises suunas, kuni oht on möödas. Täpselt nii töötab ka Volvo dünaamiline roolisüsteem koos stabiilsusabiga. Eelis seisneb selles, et süsteem tuvastab ohu ja aitab veokit stabiliseerida enne, kui olete isegi märganud, et midagi on juhtumas," selgitab Volvo Trucksi liiklus- ja tooteohutuse juht Carl Johan Almqvist.

 

Teelt väljasõidu ohu ja tahtmatu sõidurajalt kõrvalekaldumise vähendamine

Järgmine ohutusuuendus, Volvo dünaamiline roolisüsteem koos sõidurajal püsimise abiga, ulatab veokijuhile abikäe, kui süsteem tuvastab, et veok hakkab teekattemärgist ületama. Rooli kerge keeramine sobivas suunas ja selle õrn vibreerimine teavitavad veokijuhti ning aitavad veoki sõidurajale tagasi suunata. 

Rooli keeramise takistuse kohandamine juhile
Peale kahe uue juhiabisüsteemi on Volvo Trucks turule toonud kauaoodatud funktsiooni, mis võimaldab Volvo Dynamic Steeringiga varustatud veokitel muuta rooli keeramise takistust.

Uute funktsioonide andmed

• Volvo dünaamiline roolisüsteem on välja töötatud selleks, et automaatselt kompenseerida teepinna ebatasasusi ja vältida rooli vibreerimist ning selleni kanduvaid tõukeid. Väikesel kiirusel on rooli keeramine umbes 75% kergem. See on väga suur eelis tagurdamisel ja kitsastes kohtades manööverdamisel. Kui veokijuht rooli vabastab, naaseb rool automaatselt keskasendisse. Suurel kiirusel ning isegi viletsamatel teedel ja tugeva külgtuule korral säilitab veok kindla suuna. See tehnoloogia põhineb veoki hüdraulilisel roolivõimendil ja seda toetaval elektrooniliselt juhitaval elektrimootoril, mis pidevalt reguleerib rooli keeramist ja annab vajaduse korral täiendava jõu.
• Volvo dünaamiline roolisüsteem koos stabiilsusabiga. Volvo Dynamic Steering töötab koos veoki elektroonilise stabiilsusprogrammiga. Raami andurid jälgivad pidevalt veoki pöördumist vertikaaltelje ümber ja kui tuvastatakse väiksemgi külglibisemise võimalus, lülitatakse sisse süsteem, mis annab roolile väikese lisajõu ja aitab veokijuhil vastassuunas roolida, stabiliseerides sel viisil veoki.
• Volvo dünaamiline roolisüsteem koos sõidurajal püsimise abiga. Volvo Dynamic Steering töötab koos veoki sõidurajal püsimise abisüsteemiga kiirusel üle 55 km/h. Süsteem jälgib kaamerate abil veoki asendit. Veoki võimaliku sõidurajalt väljasõidu ohu korral rakendub roolimisabi ja aitab veokijuhil naasta soovitud suunda. Kui vaja on täiendavat abi, hoiatab veokijuhti hoiatussignaali asemel rooli õrn vibreerimine.
• Kohandatav Volvo dünaamiline roolisüsteem. Rooli keeramise takistuse seadmine veokijuhile sobivaks tagab mugava sõidu.

Your browser does not support the canvas element.