.Teeremont

Algavad teetööd Ristil, Taeblas ja Uuemõisas

1. juunist kuni 12. juunini tehakse Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla maanteel Risti ja Haapsalu vahel uue asfaltbetoonist kulumiskihi paigaldamise töid.  

Uus kulumiskiht paigaldatakse kogu teekatte laiuses koos eelneva tasandusfreesimisega. Töid tehakse kolmel teelõigul: Ristil km 38,8–39,3, Taebla alevikus km 58,8–59,5 ja Uuemõisa alevikus km 68,9–70,5. 

Teetööde ajal tuleb arvestada liikluspiirangutega vahetult töötsoonis. Liiklusele on avatud vähemalt üks sõidurada.

  • 1.–2. juuni tehakse Palivere ja Haapsalu vahelisel teelõigul defektsete asfaltkatte lõikude freesimis- ja asfalteerimistöid. Töölõigud on kuni 50 m pikkused ja liiklust reguleeritakse reguleerijate või suunavate liiklusmärkidega.
  • Uuemõisa alevikus toimuvad teeremonditööd eeldatavalt ajavahemikus 1.–5. juuni. 1. juunil alustatakse katte tasandusfreesimisega ning 4.–6. juunini paigaldatakse uus asfaltkate. Tööde teostamise ajal suletakse ajutiselt üks sõidusuund ning liiklus suunatakse reguleerijate ja liikluskorraldusvahenditega teisele sõidusuunale. Ligipääs kõrvalasuvatele kinnistutele, ettevõtetele, kauplustele jne võib olla lühiajaliselt häiritud. Palume jälgida liiklusreguleerijate märguandeid ja suuniseid ning paigaldatud liikluskorraldusvahendeid.
  • Taebla alevikus toimuvad tasandusfreesimise ja uue asfaldist kulumiskihi paigaldamise tööd 4.–9. juunini. Ristil tehakse samu töid 10.–12. juunini. Tööde teostamise ajal on üks sõidurada suletud. Liiklust juhitakse reguleerijatega.

Sõltuvalt ilmast võivad tööde ajad muutuda, mistõttu palume enne teele asumist kontrollida võimalikke liikluspiiranguid portaalist Tark Tee.  

Ehitustöid teeb AS TREV-2 Grupp AS ja omanikujärelevalvet teostab AS Taalri Varahaldus.

Maanteeamet juhib tähelepanu, et planeerides oma sõite mandrilt Hiiumaale ja vastupidi, tuleb arvestada teetöödega. Ajavaru planeerimisel peaks liiklejad arvestama ka sellega, et samaaegselt tehakse teetöid Haapsalu linnas.

Your browser does not support the canvas element.