.

Kas politsei võib sõita ühistranspordirajal, parkida ohutussaarel või keelava märgi all?

Politsei sõidab ühistranspordirajal, pargib kõnniteel, pargib ohutussaarel või keelava märgi all ja kõigele lisaks mõõdab kiirust ilma kollase vestita? Selliseid teateid saab nii Häirekeskus, kui neile peab vastama patrull. Selleks, et selliste küsimuste hulka vähendada, tutvustame natuke liiklusseadust:

👉 Ühissõidukirajal võib sõita eritalituse sõidukiga, kui täidetakse tööülesandeid. (LS § 37 lg 2). Tööülesanded võivad olla ka sellised, mis ei vaja siniste märgutulede kasutamist.

👉 Eritalituse sõidukiga TOHIB sõita kõnniteel, jalgteel, jalgrattarajal, jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel, ohutussaarel ja eraldusribal ning peatuda ja parkida kohtades, kus parkimine ja peatamine on keelatud, või kõnniteel, jalgteel, jalgrattarajal, jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel, ohutussaarel ja eraldusribal juhul, kui täidetakse tööülesandeid ja ülesande täitmine sõiduteelt ei ole võimalik. Eritalituse sõiduki juht peab sõitmisel ja sõiduki peatumisel või parkimisel tagama liikluse ohutuse ning peatatud või pargitud sõiduk ei tohi takistada teisi liiklejaid. (LS § 45 lg 11).

👉 Tööülesandeid täitev politseiametnik, kiirabi ja abipolitsenik tohib jalgrattaga kõnniteel sõita (LS § 32 lg 3 p 5).

👉 Maastikusõidukiga maastikul, ranna- ja kalda piiranguvööndis liikudes võib politseiametnik seda tööülesannete täitmisel teha ilma maaomaniku või – valdaja loata (LS § 153 lg 4 p 1).

👉 Liiklusjärelevalvet võib teostada avalikult politseivärvides sõidukiga, varjatult eritunnusteta sõidukiga, eritunnusteta riietuses, teisaldatava või statsionaare tehnilise vahendiga. Liiklusjärelevalvet võib teostada ka kombineeritult ja liiklusalase politseioperatsiooniga. (LS § 199).

Turvalist liiklemist ja mõistvat suhtumist!

Your browser does not support the canvas element.