.

Kas tegelikult ka tead, kes peab ümberreastumisel teisele teed andma?

Paljudel autojuhtidel on viimasest liiklusreeglite värskendamise ajast juba aastakümned möödas. Liiklusjärelevalvekeskus kutsub oma liiklusteadmistega tänapäeva tulema ja praegu kehtivaid reegleid meelde tuletama?

Liiklusõnnetusi lahendades puutuvad politseinikud ikka ja jälle kokku olukorraga, kus reavahetust sooritanud sõidukijuht teatab täie kindlusega, et tema reastus paremalt vasakule ja teine liikleja on süüdi kuna pidi talle teed andma.

👉 LS § 33 lg 2 p 8 – Enne manöövri alustamist on juht KOHUSTATUD veenduma, et see on ohutu ega takista või ohusta teisi liiklejaid.

👉 LS § 17 lg 5 p 7- Juht peab andma teed kiirendusrajalt teele sõites teistele teel liiklevatele juhtidele.

👉 LS § 48 lg 5 – Kui teele sõitmiseks on kiirendusrada, peab juht sõitma sellel ja liiklusvooga ühinemisel andma teed teel sõitvale juhile.

Turvaline liiklemine eeldab liiklejate omavahelist koostööd. Reavahetus on manööver ja seda tehes tuleb eelnevalt veenduda, et see on ohutu. Parema käe reegel reastumisel kehtib vaid kõrvuti sõitvate sõidukite vastastikkusel reavahetusel.

Turvalist liiklemist!

Your browser does not support the canvas element.