.

Kuidas õigesti liigelda Majaka - Pallasti ristmikul

Tallinnas on mitmeid kohti, kus õige liiklemine valmistab paljudele autojuhtidele probleeme. Liiklusjärelevalvekeskus tutvustab järjekordset ristmikku, kus juhid tihti eksima kipuvad. Valdavalt on eksimused seotud ühistranspordirajal(t) sõitmise/vasakpöördega, või rajal, millelt on lubatud vaid vasakpööre, otse liikumisega.

👉 Ühissõidukirajal võib sõita ühistranspordiseaduse kohast liinivedu teostava ühissõidukiga, sõitjat vedava nõuetele vastava taksoga ja sõitjat vedava bussiga, eritalituse sõidukiga, kui täidetakse tööülesandeid, täiselektrilise veoajamiga mootorsõidukiga ning muu sõidukiga, kui seda lubab asjakohane liikluskorraldusvahend.

👉 Ühistranspordirada on Majaka tänaval muust liiklusest eraldatud pidevjoonega ja on tõstetud tasapinnal. Teekattemärgist pidevjoon, mis eraldab ühistranspordiraja sõidutee muudest radadest, ületada ei tohi. Pöördeks võiks ühistranspordirajale reastuda vaid seal, kus ühistranspordirada ei ole muust sõiduteest pidevjoonega eraldatud.

👉 Liiklusmärk „Sõidurajad ja -suunad” on osutusmärk ja teatab KOHUSTUSLIKU liikluskorra iseärasustest.Liiklejana ole tähelepanelik ja järgi liikluskorralduse nõudeid. Hoia silm peal Sinu ümbruses toimuval ja arvesta, et ka kaasliiklejad võivad eksida.

Turvalist liiklemist!

Your browser does not support the canvas element.