.Avarii

Liiklusaasta kokkuvõte: õnnetuste arv vähenes, kuid avariid nõudsid rohkem elusid

Eile tegi Transpordiamet valitsuse liikluskomisjonis 2020. aasta liiklusõnnetustest ülevaate, mis hõlmas ühe sõidukiga õnnetusi, sõidukite kokkupõrkeid, jalakäijaõnnetusi ning muid liiklusõnnetusi. Möödunud aastal toimus Eesti teedel 1365 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles hukkus 60 ja sai vigastada 1574 inimest. Võrreldes 2019. aastaga oli vähem õnnetusi ja vigastatuid, kuid hukkunute arv kasvas 7 võrra. 

Ühe sõidukiga õnnetusi juhtus lõppenud aastal 528 korda ehk võrreldes 2019. aastaga 157 (42%) rohkem. Nende õnnetuste tagajärjel hukkus 23 ning sai vigastada 584 inimest. Teisest küljest vähenes mitme sõidukiga õnnetuste arv 101 võrra (18%) ehk toimus 464 õnnetust, milles hukkus 24 ning sai vigastada 604 inimest.

Jalakäijatega juhtus 283 õnnetust, mis on 27 õnnetust vähem kui 2019. aastal, kuid neis hukkus 13 ning sai vigastada 288 inimest. Muude liiklusõnnetuste arv, mille alla liigitusid inimeste kukkumised ühistranspordis, õnnetused loomadega ning määratlemata õnnetused, vähenes 45% võrra 90-le juhtumile 168-lt. Nendes õnnetustes sai vigastada 98 inimest.

Kokku juhtus 2020. aastal 1365 liiklusõnnetust, mille tulemusel sai vigastada 1574 ja hukkus 60 inimest. Võrreldes 2019. aastaga juhtus liiklusõnnetusi 50 võrra vähem, vigastada sai 166 inimest vähem, kuid hukkus 7 inimest rohkem. Kõigist õnnetustest 132 korral oli õnnetuses osalenud mootorsõidukijuht joobes. Joobes juhi osalusel toimunud õnnetustes hukkus 12 ning sai vigastada 153 inimest, moodustades terve aasta jooksul liikluses hukkunutest 12,3%.

2020. aasta jooksul sattus 340 korral liiklusõnnetusse jalgrattur, mille tõttu hukkus 4 ratturit. Veidi enam kui pooled (55%) jalgratturiga toimunud õnnetustest olid kokkupõrked teiste sõidukitega, üle kolmandiku (37%) olid ühe sõiduki ehk ainult jalgratta osalusega õnnetused.

Lisaks liiklusõnnetuste kokkuvõttele tutvustati sellest aastast tööd alustanud Transpordiametit ning arutleti varalise kahjuga liiklusõnnetuste vormistamise üle.

Your browser does not support the canvas element.