Liikluskorralduse kohaselt Ehitajate teelt vasakpööret Nõmme turu parklasse teha ei tohi

Nädalavahetusel tekitas nii mõneski FB grupis üksjagu vaidlusi vasakpööre Nõmme turu parklasse.

Liiklusmärk 333 „Vasakpöörde keeld” keelab vasakpöörde ainult sellel sõiduteede lõikumisalal, mille ette see on pandud ja leidus arvamusi, mille kohaselt kuna tee keskel on ka ohutussaar, siis tegemist on juba teise sõiduteede lõikumisalaga ning seetõttu vasakpööre keelatud ei ole. Kuna korduvalt küsiti ka meie arvamust, siis paneme oma mõtted kirja:

👉 Samal tasandil lõikuvad sõiduteed moodustavad sõiduteede lõikumisala. Ohutussaar on jalakäijate ohutust sõidutee ületamisel suurendav teerajatis ja selle olemasolu ei muuda sõiduteed antud kohas kaheks eraldi sõiduteede lõikumisalaks.

👉 Tulenevalt liiklusseadusest on liiklus Eestis parempoolne ja seda, kummalt poolt antud kohas ohutussaarest tuleb mööduda näitab eraldi ka ohutussaarele paigaldatud liiklusmärk 421 „Ümberpõike suund”, mis kohustab ohutussaarest ümber põikama märgil osutatud suunas. Selleks, et keegi pöördel ei satuks vastassuunavööndisse, ei kasutata liikluskorralduses liiklusmärki 333 „Vasakpöörde keeld”. Liikluskorralduse kohaselt Ehitajate teelt vasakpööret Nõmme turu parklasse teha ei tohi.

Liikudes punktist A punkti B, on Sulle üldjuhul teekonna liikluskorraldus teada. Planeeri oma liikumine nii, et arvestad juba ennetavalt liikluskorraldusega ja kohale jõudmine ei sisalda „planeeritud“ kõrvalekallet liiklusnõuetest. Liikle nii, nagu soovid, et seda ka kaasliiklejad teeksid.

Turvalist liiklemist!

Your browser does not support the canvas element.