.

Meeldetuletus turvavöö õige kasutamise olulisusest

Liiklusjärelevalvekeskus tuletab sõitjatele meelde, et turvavarustust tuleb ohutuima liiklemise tagamiseks selle olemasolul kasutada ja seda tuleb teha õigesti:

👉Sõidukis, millel on turvavööd, peab juht ja sõitja olema sõidu ajal turvavööga NÕUETEKOHASELT kinnitatud.

👉Juhil on keelatud sõidutada sõitjat, kes ei ole nõuetekohaselt turvavööga kinnitatud.

👉 Turvavööd peale pannes veendu, et selles ei ole keerdusid ja vöö on õigesti reguleeritud ning pingutatud. Anult nii tagab turvavöö parima kaitse õnnetusse sattudes.

👉 Turvavöö, mille rihm jookseb selja tagant või käe alt, ei ole nõuetekohaselt kinnitatud!

Viimane punkt on aegade jooksul üksjagu vaidlusi põhjustanud. Kui LS seda täpsemalt ei reguleeri, siis EU mootorsõiduki turvavööd ja turvasüsteeme käsitleva direktiivi kohaselt peab turvavöö olema kinnitatud nii, nagu näeb ette sõiduki tootja oma kasutusjuhendis.

👉Valesti kinnitatud, või üldse kinnitamata turvavöö, võib õnnetusse sattudes põhjustada raskeid vigastusi, mis turvavöö õige kasutamise korral oleks välditavad.

Väike näide avariitestist kiirusel 60 km/h, kui turvavöö on kinnitatud käe alt-

Turvalist liiklemist!

Your browser does not support the canvas element.