Mercedes-Benz kujundab luksuse ja efektiivsuse tulevikku

Digitaalsed ja jätkusuutlikud uuendused on edaspidi luksuslike autode kõige tähtsam müügiargument. Kliendid hindavad luksust aina enam väärtuspõhiselt ning peavad oluliseks eeliseid, mis pakuvad enamat kui füüsilist kogemust. Nad otsivad väärtust, millele ei saa hinda külge panna – näiteks aega – ning tahavad teha vastutustundlikke valikuid. Juhtiva luksusautode tootjana viib Mercedes-Benz luksuskogemust üha kõrgemale tasemele. Elektri- ja digitaalajastul tähendab see luksusele uue tähenduse andmist – saavutades vähemaga rohkem. Järgides oma DNA-sse kinnistunud innovaatilisust ning oma strateegilisi eesmärke “Liidrikoht elektrilisuses” ja “Liidrikoht autode tarkvaras”, näitab Mercedes-Benz teed autotööstuse elektrilises ja digitaalses üleminekus. Kõige Selle kohta on kõige värskem tõestus ideeauto Mercedes-Benz VISION EQXX. Kõige efektiivsem Mercedes läbi aegade on tulevaste elektriautode efektiivsuse mustand ja näide radikaalselt uuest lähenemisest kasutajaliidesele/kasutuskogemusele, mille südameks on tarkvara ja tehisintelligents.

DRIVE PILOTIGA sai Mercedes-Benzist ka esimene autotootja maailmas, kellele omistati tingimusliku isejuhtimise rahvusvaheline heakskiit (SAE Tase 3).

“ Tänu oma tehnoloogiale ja tipptasemel elektriautode mudelivalikule on Mercedes-Benzil autonduse radikaalses muutumises juhtpositsioon. Meie strateegia aluseks on elektriajami põhielementide ja tarkvara arendamine ettevõttesiseselt. VISION EQXX-ga näitame, et efektiivsus on luksuse põhikomponent – nii praegu kui ka tulevikus. See on uus valuuta mitte ainult elektriajami, vaid terve auto juures. Efektiivsuse abil saavutame vähemaga rohkem – ja see hõlmab jätkusuutlikku luksust, mis on nii digitaalne kui ka füüsiline. DRIVE PILOT, Tasemele 3 vastav tingimusliku isejuhtimise süsteem annab meie klientidele juurde kõige väärtuslikumat – aega. Esimese sammuna pakume seda teedrajavat tehnoloogiat Saksamaal, kuid võtame selle aasta lõpuks kasutusele ka USA-s, kui õiguslik ja reguleeriv raamistik seda võimaldab,” ütleb Markus Schäfer, Mercedes-Benz Group AG juhatuse liige, arenduse ja hangete eest vastutav tehnoloogiajuht.

“Tarkvara muudab maailma. Me teeme tarkvara potentsiaalile panuse, et luua klientidele tõelist lisandväärtust. See tähendab keskendumist neile digiinnovatsioonidele, mis pakuvad lisaaja näol tõelist luksust. Edu pandiks on tarkvarauuenduste integreerimine nutika elektroonilise riistvaraga, mida toetab meie uus operatsioonisüsteem MB.OS. See võimas, pikaealine ja energiasäästlik operatsioonisüsteem, mida arendatakse üha enam ettevõttesiseselt, toob järkjärgulise kliendikogemuse ja arendusprotsesside muutuse,” sõnab Magnus Östberg, Mercedes‑Benz AG tarkvarajuht.

Mercedes-Benz on elektrimobiilsuse poole teel olles läbi teinud palju õppetunde ning jõudnud oluliste verstapostideni. Selle maailma muutva teekonna jaoks loodi prototüüp VISION EQXX, mis lihtsalt ei tõesta digitaalsuse ja jätkusuutlikkuse ajastul elektrimobiilsuse potentsiaali, vaid tõlgendab ka seda teekonda. VISION EQXX võimaldab kogeda teekonna pakutavat tõelist vabadusetunnet ning teha seda kooskõlas loodusega.

Enam kui 1000-kilomeetrise reaalse sõiduulatuse1 ja vähem kui 10 kWh/100 km elektrikuluga VISION EQXX kehtestab efektiivsuse standardi tulevikuks. Lisaks tähelepanuväärsetele saavutustele, mis puudutavad kõrgtehnoloogilist elektriajamit, erakordset õhutakistustegurit 0,17 ja eriti kerget bioonilist konstruktsiooni, on VISION EQXX ka uuel tasemel tarkvaral põhineva kasutuskogemuse/kasutajaliidese poolest. Kasutajaliidese graafika põhineb mängumootoril, mis viib digitaalse luksuse täiesti uuele tasemele ja näitab, kuidas reaalaja-graafika avab uusi võimalusi, reageerides viivituseta juhi soovidele ning tuues päriselu autosse. See inimese-masina koostöö tekitab auto ja juhi vahel tõelise partnerluse, mis toimib intuitiivse, eriti efektiivse ja visuaalselt efektse suure ekraani abil. Ühtlasi on süsteem iseõppiv ning toimib senisest emotsionaalsema ja isikupärasema “Hey Mercedes” hääljuhtimisega, mis viib auto ja juhi suhtluse uuele ja loomulikumale tasemele.

VISION EQXX tehnoloogiaprogrammi raames välja arendatud materjalid on aluseks tulevasele Mercedes-Benzi sõidukite digitaalsele ja jätkusuutlikule luksusele. Vaid mõni kuu pärast VISION EQXX-i maailmaesitlust, suunab Mercedes-Benz esimesed uued jätkusuutlikud materjalid seeriatootmisesse. Pilootprogrammi raames võetakse nii EQS-is kui ka EQE-s kasutusele UBQ-stTM valmistatud juhtmerüüd. Tegu on segaolmejäätmetest valmistatud bioplastiga, mida on raske taaskasutada ja mis viiakse enamasti prügilasse.

VISION EQXX näitab jätkusuutlike materjalidega teed lähituleviku luksusesse. Nende materjalide hulka kuuluvad näiteks kaktusest ja seeneniidistikust valmistatud kunstnahk. Lisaks pakub VISION EQXX jätkusuutlikkust detailides, mida kasutaja ei näe, kandevelementides kasutatakse ümbertöödeldud ja nö madala CO2 sisaldusega materjale ja bioonilist ehitust, mis vähendab auto massi ja säästab ressursse.

Aprilli lõpus tõestab Mercedes-Benz selle revolutsioonilise sõiduki tegelikke võimeid pika testisõiduga tavaliikluses.

Osana Mercedes-Benzi väljakuulutatud “Liidrikoht autode tarkvaras” eesmärgist kiirendab ettevõte veelgi oma operatsioonisüsteemi väljaarendamist. Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) pakub kiirust, pikaajalisust ja energiatõhusust ning tagab klientidele terve rea eeliseid, muu hulgas lisaaega, mis kuluks muidu vähem produktiivselt või lõõgastavalt – see on veel üks digitaalse luksuse vorm. Süsteem kasutab tehisintelligentsi, mis õpib oma kasutajate kohta kogu aeg juurde ja kohandub nende harjumuste ning eelistustega. Personaalse lähenemise abil muutub kasutuskogemus nauditavamaks, aga ühtlasi ka lihtsamaks ja intuitiivsemaks. See süsteem vähendab keerukust elektroonilise ja elektrilise riistvara ning tarkvara standardiseerimise abil kõikides valdkondades. Sel eesmärgil jagab Mercedes-Benz auto neljaks: teave ja meelelahutus; isejuhtimine; kere ja mugavus; sõitmine ja laadimine. Tarkvara koosneb kasutajaliidesest, rakendustest, vahevarast ning operatsioonisüsteemist. Selles kontekstis on riistvara kõik, millel on juhtmed, elektrilised/elektroonilised seadmed, kiibid ja andurid.

Keerukust vähendatakse ka tark- ja riistvara vertikaalse integreerimisega. Majasisene tark- ning riistvara ühendamine ning määramine, kuidas täpselt auto eri osad, pilvevara, tark- ning riistvara ja asjade internet (IOT) koos töötavad, võimaldab Mercedes-Benzil saavutada kliendi jaoks parima võimaliku tulemuse. See hõlmab ka funktsioonide kiiremat juurutamist ning andmeanalüüsi, et saada põhjalikumat ülevaadet sellest, kuidas klient süsteemi kasutab. See teave lisatakse otse arendusprotsessi. Andmekaitse ja läbipaistvuse huvides tehakse seda kliendi eelneval nõusolekul. Lisaks areneb kliendikogemus pidevalt uute ja põnevate funktsioonide, teenuste ning kolmanda osapoole rakenduste kaudu, mis võetakse kasutusele üle-õhu uuenduste abil (OTA).

Oma kasutajaliidese omamine ning terviksüsteemi lihtsamaks muutmine on kasuks ka Mercedes-Benzile kui ettevõttele. Näiteks on praeguses S-klassis üle 80 juhtaju. Kuigi selline eri komponentide mitmetasandiline süsteem toimib väga hästi, oleks tõhusam kasutada vähem seadmeid. Selle efektiivseks saavutamiseks on ainus viis omada ise rohkem kontrolli. Mercedes-Benz võtab kõikides oma mudeliseeriates kasutusele MB.OS-i ja taaskasutab seda platvormi, et saavutada mastaabiefekti.

Mercedes-Benz – isejuhtimise ja ohutustehnoloogiate teenäitaja

Alates esimese auto loomisest 1886. aastal, on Mercedes-Benz uute innovaatiliste tehnoloogiate abil autode turvalisuse korduvalt uuele tasemele viinud. Turvalisus on Mercedes-Benzi põhiväärtus. Juba aastaid on Mercedes-Benz oma sõidukitele pakkunud kõrgelt arenenud juhiabisüsteeme (SAE Tase 2), mis muudavad juhi elu palju lihtsamaks mitmetes igapäevaolukordades, olles abiks näiteks kiiruse ja pikivahe hoidmisel, roolimisel ja rajavahetusel. 2021. aasta detsembris oli Mercedes-Benz esimene autotootja, kellele omistati tingimusliku isejuhtimise rahvusvaheline sertifikaat (SAE Tase 3). Veelgi kaugemale on Mercedes jõudnud parkimisabisüsteemidega, pakkudes INTELLIGENT PARK PILOTI valmidust. See süsteem võimaldab täisautomaatset parkimist (SAE Tase 4; Automated Valet Parking).

SAE Tase 2 süsteemid on juhile abiks ning lisavad ohutust

Mercedes-Benz ühendab “Intelligent Drive’iga” suure hulga juhiabisüsteeme, mis tagavad autole osalise isejuhtimisvõime (SAE Tase 2). “DISTRONIC” Active Distance Assist suudab valitud pikivahet hoida igat tüüpi teedel. Active Steering Assist aitab autot hoida sõidurajal kuni kiiruseni 210 km/h ning Active Lane Keeping Assist kasutab kaamerat, et tuvastada teemärgiseid ja sõiduraja serva kiirusvahemikus 60 kuni 250 km/h, aidates vältida tahtmatut sõidurajalt väljasõitu. Active Lane Change Assist muudab lihtsamaks sõiduraja vahetamise. Öösel tagavad intuitiivse valgustuse DIGITAL LIGHT esituled. Active Emergency Stop Assist pidurdab auto oma sõidurajal kuni peatumiseni, kui tuvastab, et autot enam ei juhita. See süsteem on osa standardsest Active Lane Keeping Assist süsteemist ning toimib ka siis, kui “DISTRONIC” Active Distance Assist koos Steering Assistiga pole sisse lülitatud. Active Brake Assist kasutab auto andureid, et tuvastada kokkupõrkeohtu eespool ja ristipidi liikuvate ning vastutulevate sõidukitega. Kokkupõrkeohu korral suudab see süsteem juhti helisignaali ja visuaalse märguandega hoiatada. Kui juht pidurdab liiga nõrgalt, võib süsteem abiks olla ka vastavalt olukorrale pidurdusjõu lisamisega ning kui juht ei reageeri üldse, siis ka ise pidurdada. Kirjeldatud ja ka paljude muude intelligentsete süsteemide abil kehtestab Mercedes-Benz automaailma ohutustehnoloogia standardeid ning astub suure sammu isejuhtivate sõidukite suunas.

2021. aasta detsembrist sai Mercedes-Benzist esimene autotootja, kellele omistati rahvusvaheline UN-R157 seritifikaat Tase 32 tingimusliku isejuhtimise kohta. Esialgu pakub Mercedes-Benz DRIVE PILOTIT Saksamaal, kus tingimuslikuks isejuhtimiseks sobib 13 191 kilomeetrit kiirteid. Praegu töötab Mercedes-Benz intensiivselt selle nimel, et saada aasta lõpuks ka kahe USA osariigi – California ja Nevada – ametivõimudelt selle jaoks heakskiit, eeldusel et õiguslik ja reguleeriv määrustik lubab tingimuslikku isejuhtimist.

See käivitab radikaalse ja põhimõttelise muutuse, mis võimaldab sõidukil teatud tingimustel sõiduülesanded üle võtta. Selline ülim luksusekogemus lubab kliendil autos lõõgastuda või aega muul moel produktiivselt kasutada: näiteks suhelda kolleegidega autosisese kontoritarkvara abil, kirjutada sõnumeid ja e-kirju, sirvida internetti või lihtsalt filmi vaadates lõõgastuda.

DRIVE PILOT kasutab auto ümbrust jälgivaid juhiabisüsteemide paketi andureid ning lisaandureid, mida Mercedes-Benz peab ohutuks tingimuslikuks isejuhtimiseks hädavajalikuks. Nende hulka kuuluvad LiDAR ning kaamera tagaaknal ja mikrofonid, mille ülesandeks on näiteks sinise valguse ja hädaabisõidukite signaalide tuvastamine. Rattakoopas asub niiskusandur. Kui S-klass on lisana varustatud DRIVE PILOT süsteemiga, siis on sel rooli- ja pidurisüsteemi juhtimine dubleeritud ning olemas on tagavara-elektrisüsteem. See tagab, et auto suudab manööverdada ning juhile auto üle kontrolli ohutult tagasi anda ka siis, kui üks süsteemidest ei tööta.

Mercedes-Benzi jaoks on sellise varustuse juurutamisel esmatähtis ohutus, mis tähendab ka kõrgeid nõudmisi töökindlusele. S-klassi asukoht määratakse ülitäpse positsioneerimissüsteemi abil, mis on palju võimsam kui tavaline GPS. Lisaks sellele ühildatakse satelliitnavigatsiooni andmed andurite ja HD-kaardi andmetega. LiDAR-i, kaamera, radari ja ultraheliandurite kogutav teave võib sisaldada infot tee geomeetria, teekonna omaduste, teetähiste ja liiklusmärkide kohta.

Lisaks andurite teabele saab DRIVE PILOT tee geomeetria, teekonna profiili, liiklusmärkide ja liiklussündmuste (näiteks õnnetused või teetööd) kohta infot digitaalselt HD-kaardilt, mis annab kolmemõõtmelise pildi teest ja selle ümbrusest. Kaardiandmed salvestatakse taustaandmekeskustesse ja neid uuendatakse pidevalt. Iga sõiduk salvestab selle teabe ka oma pardaarvutisse, võrdleb seda pidevalt taustaandmetega ja värskendab vajadusel andmekogumit. Seega pakub HD-kaart stabiilset positsioneerimist, kuvades auto ümbrust sõltumata teguritest nagu varjud või määrdunud andur. See ülitäpne kaart erineb navigatsiooniseadmekaardist suurema täpsuse – mis on sentimeetrites mitte meetrites – ja üksikasjaliku ristmike ja teede mudeli poolest.

Võimas keskne juhtseade on varustatud keerukate tarkvarafunktsioonidega, mida on tarvis tingimuslikuks isejuhtimiseks. Kaasaegsete turbenõuete kohaselt arvutatakse-kontrollitakse olulisi algoritme korduvalt.

SAE Tase 4 parklates: INTELLIGENT PARK PILOT3 pakub automaatset parkimisteenust vastavate seadmetega varustatud parklates. S-klass on esimene seeriatootmises olev auto, mille lisavarustusse kuulub INTELLIGENT PARK PILOT eelvalmidus. Hiljem saavad selle ka EQS ja EQE. Esialgu Saksamaal pakutav INTELLIGENT PARK PILOT võimaldab automaatset parkimisteenust parklates, mis on varustatud Boschi vastava infrastruktuuriga. Süsteem võimaldab autol ise sõita reserveeritud parkimiskohale ja sealt tagasi – automaatselt ja ilma et keegi sõidukis viibiks. Mercedes-Benz RDNA ja Bosch demonstreerisid hiljuti Los Angelese kesklinnas toimunud üritusel automatiseeritud parkimisteenust EQS 580-ga, tõestades selle tööstusharu juhtiva uue ja ülimalt keeruka tehnoloogia tõhusust, mugavust ja praktilisust. Mercedes-Benz jälgib hoolikalt turgu, et hinnata, kas USA-s hakatakse tulevikus selle süsteemi eelvalmidust pakkuma.

Süsteemi tööprintsiip on järgmine: juht peatab auto mitmekorruselise parkla spetsiaalses alas ning käivitab nutitelefoniga parkimisprotseduuri. Kui telefonirakendus kinnitab, et Automated Valet Parking infrastruktuur on auto üle kontrolli võtnud, võib juht parkimismajast lahkuda. Seejärel käivitatakse auto ning see sõidab parkimismajas olevate andurite abil automaatselt reserveeritud parkimiskohale. Auto peatub takistuste ees, milleks võivad olla näiteks jalakäijad või teised sõidukid. Naasmisel saab juht autole nutitelefoni teel käsu anda ning auto sõidab määratud kohtumisalasse.

Uus EQE on teine auto, mis põhineb EVA2 premium-klassi elektrisõidukite platvormil. Loodud algusest peale elektriautode jaoks, võimaldab see kasutada Mercedes-Benzi “eesmärgipärast disaini” ning tagab ilmsed aerodünaamilised ja efektiivsust puudutavad eelised. Sportlik EQE viib ärisedaani kontseptsiooni tulevikku. EQE-l on olemas kogu varustus, mida tutvustati luksussedaanil EQS – muu hulgas eriti tähelepanuväärne MBUX Hyperscreen, mille kumer ekraan ulatub peaaegu üle kogu armatuurlaua, ühendades tervikuks näidikupaneeli, keskekraani ja kaassõitja ekraani. Kaassõitja ees asuv MBUX Hyperscreeni osa on 12,3-tolline OLED ekraan, mis võimaldab ka sõidu ajal vaadata kõikvõimalikku videosisu, olgu selleks siis voogesitus või teleülekanne, pakkudes meelelahutust ja muutes teekonna nauditavamaks. Süsteem kasutab intelligentset kaamerapõhist blokeerimistehnoloogiat, mis suudab tuvastada, kui juht vaatab kaassõitja ekraani. Kui see juhtub, pimendab süsteem automaatselt liikuva pildi. Sel aastal loodab Mercedes-EQ seda varustust tutvustada Ameerikas müüdavatel sõidukitel.

EQE tähelepanuväärse varustuse hulka kuuluvad veel MBUX Interior Assistant, MBUX tuuleklaasinäidik, HEPA filtriga ENERGIZING AIR CONTROL, DIGITAL LIGHT esituled ja pööravad tagarattad. Terve rea uusi funktsioone saab aktiveerida üle-õhu-uuendustega (OTA), näiteks DIGITAL LIGHT esitulede projektsioonifunktsiooni ning helisüsteemi lisavõimalused, mis täiustavad nauditava helipildiga sõitjateruumi luksuslikku meeleolu.

EQE aku (WLTP keskmine elektrikulu: 15,9-18,7 kWh/100 km, keskmine CO2 heide: 0 g/100 km)4 kasutatav mahutavus on u 90 kWh, mis tagab sõiduulatuse kuni 660 km (WLTP). Seda on küllalt, et teha mugavalt pikki reise. Veelgi pikematel sõitudel lisandub 15-minutilise kiirlaadimisega kuni 250 km sõiduulatust (WLTP).

Your browser does not support the canvas element.