Möödasõidul veendu manöövri ohutuses

24. augustil toimus Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla mnt-l väga ohtlik möödasõit, mille sooritanud 25-aastane meesterahvas üritas peale rikkumise toimepanemist vastutusest kõrvale hiilida, kustutades sõiduki registrist ja peites sõiduki garaaži. Tänaseks on jõustunud otsus, mille kohaselt on juhil pikemalt keelatud mootorsõiduki juhtimine ning lisaks tuleb peale karistuse kandmist juhtimisõiguse taastamiseks sooritada Maanteeametis eksam. Sõidukijuhi näol ei ole tegemist juhiga, kes oleks varasema liikluskäitumisega kuidagi silma paistnud, kuid oma tegevusega seadis juht ohtu lisaks endale ka teised liiklejad, sest lisaks juhile oli mõlemas sõidukis veel inimesi.

Iga liikleja peab järgima liiklusalaste õigusaktide nõudeid, olema liikluses hoolikas ja ettevaatlik ning tagama liikluse sujuvuse, et vältida ohtu ja kahju tekitamist.

Enne möödasõidu alustamist peab juht veenduma, et:

• ükski tema järel sõitva sõiduki juht pole alustanud temast möödasõitu

• samal sõidurajal ees sõitva sõiduki juht pole andnud märku vasakpöördeks

• möödasõit ei ohusta ega takista teisi liiklejaid

• sõidurada, millele juht suundub, on piisavas ulatuses vaba

• tal on võimalik tagasi reastuda, ohustamata ja takistamata juhti, kelle sõidukist mööda sõidetakse

 

Kui möödasõidu ajal ilmneb takistus või liiklusoht, mida juht ei saanud ette näha või ei osanud õigesti hinnata enne möödasõidu alustamist, tuleb möödasõit katkestada.

Kas teadsid, et sõites mööda sõidukist, mis liigub 88 km/h ja sõites edasi 90 km/h, jõuad Sa 10 kilomeetri kaugusele 9 sekundit varem kui 88 km/h liikuv sõiduk? Nagu kombeks, siis möödasõidu teed „põhjagaasiga“, sest möödasõit on ohtlik ja tuleb võimalikult kiirelt lõpetada. Kas see 9 sekundit on väärt seda, et Sa sead ohtu nii enda kui kaasliiklejad? Kas 9 sekundit ajavõitu on väärt seda, et olla kiiruseületamise tõttu mõnda aega jalamees?

Möödasõit ei ole kohustuslik manööver. Enne möödasõitu tasub kaaluda, kas möödasõiduga saavutatav ajavõit on üldse mõistlik võrreldes manöövriga kaasnevate ohtudega.

Mõtle võimalikele tagajärgedele enne, kui tagajärjed ennast ise meelde tuletavad.

Your browser does not support the canvas element.