.Laboratory

Neste ökoloogilised kütused säästavad atmosfääri

2018. aastal jäi tänu Neste taastuvtoorainest toodetud kütuste kasutamisele atmosfääri paiskamata 7,9 miljonit tonni* kasvuhoonegaase. Maailmapanga arvutuste kohaselt on sama suur 1,2 miljoni Euroopa Liidu kodaniku ökoloogiline jalajälg ning sama efekti on võimalik saavutada, kui eemaldada aastaks teedelt 3 miljonit sõiduautot.

Neste taastuvtooraines on jäätmete ja jääkide osakaal umbes 80%, sellest tulenevalt on ettevõtte taastuvtoorainest kütuste süsinikuheide keskmisest oluliselt madalam. Kui võrrelda fossiilse diisliga, siis taastuvtoorainest toodetud Neste MY diisli kasutamisel tekib kasvuhoonegaase 90% vähem.

Neste on stabiilselt suurendanud taastuvtoorainel põhineva toodangu osakaalu juba enam kui kümme aastat. Ettevõtte Soome, Hollandi ja Singapuri tehaste tootmismaht on tänaseks kasvanud 2,7 miljonit tonnini aastas.

Detsembris teatas Neste otsusest investeerida 1,4 miljardit eurot taastuvkütuste tootmise laiendamiseks Singapuris. Aastaks 2022 plaanib ettevõte kasvatada taastuvtoorainel põhineva toodangu mahu 4,5 miljoni tonni aastas ning seeläbi vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni 9 miljoni tonnini.

 

* Meetod vastavalt ELi taastuvenergia direktiivile (2009/28/EC)

Your browser does not support the canvas element.