.

Omavalitsused saavad teeremondiks lisaraha

Kohalikel omavalitsustel on võimalik taotleda investeeringutoetust nende teede remondiks, mis on seotud ettevõtlusega või teenindavad osaliselt transiitliiklust. Toetuse kogumaht ulatub seitsme miljoni euroni.

Eestis on avalikult kasutatavaid teid 40 588 km, millest ligi 17 000 moodustavad riigiteed ning ligi 24 000 kohalikud teed. Kui üle 80% riigiteedest on heas või rahuldavas seisukorras, siis hiljutine kohalike teede seisukorra analüüs andis kohalike teedevõrgule koondhindeks „halb“.

2022. aasta riigieelarves on arvestatud kohalike teede hoiuks valemipõhist toetust ca 29,3 miljonit eurot ning lisaks 7 miljonit eurot juhtumipõhist investeeringutoetust.

Toetust saab taotleda kahel eesmärgil: teedele, mida läbib transiitliiklus ja ettevõtlusega seotud teede olukorra parandamiseks. Taotlused tuleb esitada Transpordiametile (juhtumipohinetaotlus@transpordiamet.ee) hiljemalt 20. detsembriks 2021. Vajalik on ka omavalitsuse enda panus. Omafinantseeringu määr jääb sõltuvalt omavalitsuse põhitegevuse tulust elaniku kohta vahemikku 10-30 protsenti.

Kohalike teede juhtumipõhiseks toetuseks eraldati aastatel 2018 ja 2019 kokku 15 miljonit eurot. 2020. aastal kasutas valitsus toetust ehitusturu turgutamiseks ning aitas remontida kohalikke teid 21 miljoni euro eest.

Your browser does not support the canvas element.