.

Rail Baltica keskendub suuremate tööde ettevalmistamisele

30. märtsil 2021 jälgis RB Rail ASi hankeplaani veebiseminari enam kui 1300 raudteetööstuse professionaali 34 riigist, sh Balti riikidest, Saksamaalt, Itaaliast, Soomest, Suurbritanniast, Rootsist, Prantsusmaalt. Seminaril anti täpsem ülevaade Rail Balticu hankeprotsessist, hindamiskriteeriumitest ja põhinõuetest, mis aitavad tulevastel pakkumistel edu saavutada.

Otseülekande ajal tutvustasid RB Rail ASi esindajad peamisi eelseisvaid hankeid, kaasa arvatud projekti elluviivate asutuste omi ja nende ajakava 2021. aastaks.

Ürituse avanud Driksna märkis, et projekti fookus on 2021. aastal valmistuda suuremahulisteks ehitustöödeks. “Vaatamata pandeemiale, mis on pidurdanud paljusid tööstusharusid, on Rail Baltica projekt näidanud märkimisväärseid edusamme 2020. aastal. Oleme saanud tugeva poliitilise kohustuse nii riiklikul kui ka ELi tasandil säilitada oluline roll Covid-19 järgse majanduse taastumises ja olla Balti riikide regionaalarengu mootoriks,” ütles Driksna.

Valmistumine suuremahulisteks töödeks

“Kuna siseneme Rail Baltica projekti arendamise järgmisesse faasi, on meie fookus 2021. aastal valmistuda suuremahulisteks ehitustöödeks. See hõlmab nii globaalse projekti rakenduskava sünkroonimist olemasolevate rahastamisvõimalustega ja pikaajalise ELi eelarvega kui ka vajalike raamistike loomist raudtee põhiliini ehituseks vajalike materjalide ja komponentide tarneks. Selle aasta hangete hinnanguline lepinguline koguväärtus ületab 2 miljardit eurot ning me ootame eelseisvateks aastateks tugevate ja jätkusuutlike partnerluste loomist.”

Rail Baltica projekt on edukas projekteerimisetapis, kus projekteerimisel on 640 km kogu Rail Balticu 870 km raudteeliinist. Ka 2020. aastal tehti ehitustöid kõigis kolmes Balti riigis. Aastaks 2026 ulatub Rail Baltica koguinvesteering Balti riikidesse 5,8 miljardi euroni, millest 85% kaasrahastab Euroopa Liit. Praegu on lepinguid sõlmitud 675 miljoni euro eest.

“Täna töötame rohkem kui 217 Balti ja 50 ettevõttega EList, ühendades parimad rahvusvahelised ja kohalikud teadmised ning oskused. Avatud hangete kaudu julgustame nii rahvusvahelisi kui Balti tarnijaid aktiivselt osalema, et täita koos Rail Balticu meeskonnaga ambitsioonikad eesmärgid,” lisas Driksna.

Hangete kaks suunda

RB Rail ASi hangete osakonna juhataja Kristjan Piirsalu tutvustas peamisi hankesuundi: esiteks, raudtee ehituseks vajalike materjalide ja komponentide konsolideeritud hanked, teiseks, Rail Baltica kahe peamise raudteelõigu tööprojekti projekteerimine Leedus ja kolmandaks, hanked raudtee kontaktvõrgu ja selle allsüsteemide (energy subsystem) projekteerimiseks ja ehitamiseks ning ettevalmistused liiklusjuhtimissüsteemide (control–command and signaling, CCS) projekteerimiseks ja väljaehitamiseks, mis jäävad eeldatavasti 2022. aasta algusesse.

Hankeekspert Aiga Benfelde võttis veebiseminari kokku, andes ülevaate protseduuridest, nõuetest ja hindamiskriteeriumidest ning juhtides võimalike tarnijate tähelepanu hanketaotluste kvaliteedile, mis on üks esimesi olulisi samme.

Your browser does not support the canvas element.