Renoveeritud Peterburi tee võiks ehitada betoonist

Uuendatud Peterburi tee peaks moodustama olulise pilditüki mosaiigis, mille ülejäänud tükid on rajatavad Väo liiklussõlm, Rahu tee ja Mustakivi tee ühendamine Kose teega. Lisandub Tallinna väike ringtee ümber Ülemiste järve. Kõik need suured tee-ehitused muudavad lähema 2-7 aasta jooksul Tallinna liikluspilti kui mitte tundmatuseni, siis igatahes väga oluliselt. Sujuvamaks ja mugavamaks ei muutu liiklus mitte ainult Lasnamäe piirkonnas, mõju on kindlasti tunda suuremas osas Tallinnast. Paljudel peamagistraalidel ja suurristmikel jääb kõikjal koormust vähemaks.

Vastupidav kannatuste rada

Linna ühte olulisimat tuiksoont, Peterburi tee lõiku alates linna piirist kuni Majaka tänavani on viimastel aastakümnetel lõputult lapitud. Betoonplaatidest teelõigul sõites kuuldub hääli ja tunneb raputusi, nagu sõidaks auto asemel raudteevagunis. Betoonplaatide vuugivahesid ja plaatide pragusid on lõputult täidetud, kuid see ei aita kuigivõrd vabaneda tundest, et seal sõites pudenevad hambad suust. Linna partnerid, teeremontijad on püüdnud anda endast parima, kuid teest on kujunenud lõputu lapitekk. Tõsi, enamik meist on aastakümnetega harjunud ja linna saabudes tekitab rappumine teatava koju saabumise tunde.

"Olen hullemaid teid elus sõitnud, raputab küll, aga ega autot nüüd küll sellepärast rohkem ei pea remontima," muigab taksojuht Toomas Nõulik, kes sageli Peterburi teed pidi sõidab. "Liikluskoormus on seal muidugi suur, aga üldiselt mahub ikkagi normaalselt läbi ja praeguse olukorra kohta isegi midagi halba ei ütleks."

Samas ennustab Nõulik, et seegi tee-ehitus ei möödu kirgede mölluta, sest kindlasti nõuab näiteks iga ettevõte suurelt trassilt eraldi pääsu oma hoovi: "Kui Reidi teed ehitati, siis algul hädaldati palju, aga lõpuks kukkus välja väga hea, ja nii saab olema ka Peterburi teega." Õigupoolest tundub Peterburi tee praeguse seisu kirumine isegi ülekohtune.

"See teelõik on valminud 1967 ja betoon on väga hästi vastu pidanud," räägib Eesti Betooniühingu tegevjuht Toomas Vainola. "Kohati on see pragunenud, aga pidagem meeles, et tegemist on ikkagi üle 50 aasta vana teega. Mõelge, kui kaua see on kestnud: kui palju kordi oleks selle aja peale tulnud juba asfaltkatet vahetada. Isegi naastrehvide kulutamisele on see lõik hästi vastu pidanud."

Toomas Vainola loodab, et uus teelõik rajatakse samuti betoonist, nagu see paljudes maailma riikides vägagi levinud. Betoonteid pole Eestis pärast Peterburi maanteed ehitatud – kui välja arvata nelja aasta vanune katselõik Paldiski maanteel Harku järve juures. Loomulikult ei rajata tänapäeval enam plaatidest nagu 1960ndate lõpus. Betoonilaotur "toodab" teed ühekorraga kahe sõiduraja ehk 11 m laiuselt.

Milline teekattematerjal valitakse, ei ole veel otsustatud. Küll on selge, et surnud punktist, milles ehitus aastaid seisnud, liigub linn nüüd edasi. Linnaametid on astunud samme projekteerimise ettevalmistamiseks.

Remont pidurdub linna ja riigi vaidluse taha

Seni on Peterburi tee kaua oodatud remont pidurdunud linna ja riigi vaidluse taha, kas Peterburi tee kui transiittee peaks seisma ikkagi riigiteede nimekirjas. See oleks taganud rahastamise. Peterburi teed kasutatakse ju suurel määral rahvusvaheliseks kaubaveoks.

"Peterburi tee on osaliselt maantee tüüpi tänav, mis nüüd tuleb ümber ehitada linnatänavaks koos sadevee süsteemi, teealuse kanalisatsiooni ja kõige muuga," maalib Tallinna transpordiameti juhataja asetäitja Talvo Rüütelmaa pilti ootava objekti suurusest. "Asfaldikihi laotamine on seal kõige väiksem osa tööst. Kõik, mis sinna ümber saab – see on põhiline."

See annab aimu, kui mahuka ja kalli tööga on tegemist. Linnal on kindlasti vaja leida kaasrahastaja.

2014. a ei soovinud majandusministeerium Peterburi teed riigiteeks tunnistada. Ei aidanud linna kohtus käimine riigi vastu. Poliitilised olud on nüüdseks aga muutunud. Riigivalitsuses ei oodata, et linna maksumaksja peaks üksinda terve riigi jaoks olulise, rahvusvahelise transiittee linnasisese jätku uuendamise kinni maksma.

"Kui me peaksime panema 40 mln eurot linna raha Peterburi teesse, siis me ei remondiks muid linna tänavaid kaks aastat," nendib abilinnapea Kalle Klandorf (pildil). "Linna omafinantseering teedesse on kõikidel aastatel niikuinii kasvanud. Peterburi tee remondiks on meil edaspidi kindlasti riigiabi vaja."

Mis puudutab välisrahastuse võimalust, siis uus periood hakkab Klandorfi sõnul raha ehituseks tooma 2023. aastal, kuid otsused tehakse Euroopas juba varem, 2022. aastal. Siis saame teada, kuidas saab linn suuremate projektidega edasi minna. Suure osa Reidi tee maksumusest tasus teatavasti EL ühtekuuluvusfond, mis on panustanud ka Haabersti viadukti jt suurehitustesse.

Betoon või asfalt?

Projekteerimise käigus võib esialgu välja pakutud kulu ehk 40 mln eurot kujuneda märksa suuremaks ehk 50 miljoniks. Betooniühingu tegevjuht Toomas Vainola mõistagi seisab betoontee rajamise eest. Selle ehitamisel saaksime suurel hulgal kasutada kodumaist materjali, näiteks killustikku, väidab ta. Ainult pealmises betoonikihis peaks tarvitama imporditud tardkivikillustikku. Tavapärane asfaltkate aga ainult välismaistel materjalidel rajanebki.

Lisaks tee orienteeruvale maksumusele, 40 mln eurole, lisab Vainola veel mõned maagilised numbrid 40. "Aasta alguse näitas üks uuring betoontee elukaare kohta, et kui arvestame elueaks 40 aastat ja liidame kokku ehituse ja remondikulud selle aja jooksul, siis tuleb betoontee 40% soodsam," sõnab Vainola. Betoontee olevat ka raskeveokite suhtes vastupidavam. Neid liigub Peterburi teel väga palju.

"Praegu on Peterburi tee uuendamise ettevalmistamiseks kõige õigem aeg," möönab omakorda abilinnapea Kalle Klandorf. "Riik ehitab praegu Tallinna külje alla Väo ristmikku ehk teede sõlme ja see peaks valmis saama 2021. a detsembris. Mõistlik olekski seejärel Tallinnas Peterburi tee ära remontida. Oleme valmis tee järgmisel aastal juba ära projekteerima."

14. juulil sõlmis linn OÜ Stratumiga töövõtulepingu, et tehtaks Peterburi tee Majaka tänava ja Väo liiklussõlme vahelise lõigu liiklusanalüüs. Stratum uurib nüüd, kui palju ja millised sõidukid sellel teelõigul liiguvad ja kui palju liiklust ristmikke läbib. Samuti, milliseks kujuneb liiklustihedus järgmise 20 aasta perspektiivis. Novembris saab tulemusi juba avalikkusele tutvustada.

"Kogu tee näeb välja selline nagu 1960ndatel," iseloomustab Peterburi tee praegust olukorda Stratumi konsultant, Tallinna Tehnikaülikooli transpordiplaneerimise professor Dago Antov. "Kate on üsna vilets. Ja kogu infra, mis teega kaasneb, ei vasta enam kaasaja nõuetele. Lisandub ohutuse küsimus. Seal leidub imelikke jalakäijate ülekäike, millest ei ole mõnus üle minna. Samas on tegemist Tallinna ühe peamagistraaliga, mis on ühtlasi riigi põhimagistraali jätk, kus liigub palju raskeliiklust."

Tallinna ranspordiameti juhataja asetäitja Talvo Rüütelmaa sõnul laias laastus kaks pluss kaks sõiduradade arv praegu rahuldab. Kuid suurt rõhku tuleb panna ristmike pöörderadade rajamisele. Seda on vaja, et teelt "maha" pöörajad või sõitjad võimalikult vähe liiklust pidurdaksid.

Peterburi teed on keeruline ehitada. Paralleelselt tuleb "majandada" ehk vähemalt osaliselt ümber suunata seal iga päev veerevat tihedat liiklusvoogu. Tõenäoliselt suunatakse osa liiklusest Laagna teele.

Tallinnas asub praegu 100 km jagu üleriigilise tähtsusega teid ja tänavaid: lisaks Peterburi teele Pärnu mnt, Vabaduse pst, Tartu mnt, Narva mnt, Paldiski mnt jt. Need on peamiselt linna sisse- ja väljapääsud ning juurdepääsud sadamatele. Seega ootabki Tallinn Peterburi tee remondi puhul riigilt abikätt.

Renoveeritud Peterburi tee peaks tulevikus ühendama kahte suurt liiklussõlme: juba seitse aastat käigus olnud Ülemistet praegu ehitatava Väo ristmikuga, mis valmiks järgmise aasta lõpuks. Viimast on nimetatud ka Eesti kõige olulisemaks teedesõlmeks.

Kui kõik läheb plaani järgi, võiks uuendatud Peterburi tee valmis saamisest hakata rääkima 2024. aastal.

Väo ristmik: tehniliselt täiuslik

Riigi ehk maanteeameti tellimusel ehitatav Väo ristmik on tehniliselt kõige täiuslikum teedesõlm Eestis, mis rajatakse rekordlühikese ajaga.

Vaid 20 kuuga tuleb Nordeconil valmis ehitada neljarajalised teelõigud, kümme betoonrajatist, kergliiklusteed jpm. Võib öelda, et Väo kujuneb Peterburi tee remondi eelprooviks. Visioon kujunes juba 2003. aastal, kuid ehitus ootas detailplaneeringu kehtestamise taga. Mitmetasandiline liiklussõlm peaks valmis saama 2021. aasta lõpuks ja seejärel oleks loogiline alustada Peterburi tee rekonstrueerimisega. Ehitus läheb maksma 20,6 miljonit eurot, millest 85% rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Kasutusele kavatsetakse võtta moodsaimad liikluse jälgimise ja korraldamise atribuudid: muutteabega liiklusmärgid, infotablood jm, ning rajada veoautode nutiparkla.

Rahu tee seob Peterburi tee Lasnamäe merepoolsete osadega

Rahu tee kavandatakse neljaetapilisena ja see peaks viima otse Peterburi tee äärest Mustakivi teeni.

Kava järgi peaks Rahu tee valmima neljas osas. Seoses Väo sõlme ehitamisega tehakse praegune juba valmis teelõik Peterburi tee ja Laagna tee vahel 2 pluss 2 sõiduridadega. Selle eest tasub riik (maanteeamet). Teises etapis pikendatakse Rahu tee Laagna teelt edasi Ussimäe teeni. Selle ehituskulu katab linn ja esialgu on eraldatud projekteerimiseks 800 000 eurot. Kolmandaks peaks tee pikenema Ussimäe teelt Mustakivi tee piirkonnani, neljandaks sealt edasi Meeliku tee ja Narva maanteeni. Teisisõnu seotakse Lasnamäe merepoolsem osa Peterburi tee ja Väo liiklussõlmega.

Tallinna väike ringtee võtab teistelt teedelt koormust vähemaks

Tallinna väike ringtee peaks ühendama Viljandi mnt Tartu mnt ja Peterburi teega, kulgedes lennujaama radade alt tunneliga läbi.

Autod peaks edaspidi pääsema ühest linnaosast teise kesklinna läbimata, liikluskoormus väheneks ka Ülemiste ristmikul, Järvevana ja Tammsaare teel ning Reidi teelt tulevad raskeveokid pääsevad paremini Tartu ja Pärnu suunale. Lisaks võimaldab see Rae valla põhjapoolsetel elanikel jõuda mugavamalt Tallinna ja vähem ummistada Tartu maanteed. Plaani järgi maksaksid ehituse kulust riik (maanteeamet) ja linn kumbki 38,1%, kaasrahastajad oleks lennujaam ja Rae vald. Seni on tegeldud keskkonnamõjude hindamisega.

Mustakivi tee pikendus seoks omavahel Pirita ja Lasnamäe

Lisaks peaks see võtma liiklust vähemaks Kose teelt.

Praegu saab Mustakivi tee otsa Narva maanteel, edaspidi peaks see jätkuma läbi praeguse tühermaa Piritani.

Tõenäoliselt saab ehitusega alustada tuleva aasta sügisel. Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul luuakse parem ühendus ka Peterburi tee, Tallinna ringi ja Viimsi vahel, puudutades seega väga paljusid inimesi.

Your browser does not support the canvas element.