.Tänavaremont

Valdeku tänav avatakse tavaliiklusele detsembri alguses

Valdeku tänav avatakse tavaliiklusele 6. detsembril. Selleks ajaks valmivad side-, elektri-, gaasi-, vee- ja kanalisatsioonitrassid ning paigaldatakse äärekivid ja teostatakse asfalteerimine.

Järgmise aasta kevadesse jäävad põhiliselt liikluskünniste paigaldamine, markeerimis-, heakorra- ja haljastustööd. Tänava rekonstrueerimise lepinguline tähtaeg on 15. mai 2020.

Valdeku tänava rekonstrueerimise tegi ehitaja jaoks keeruliseks suuremahulised maa-alused tööd. Vaja oli rajada uus sademevee-, vee- ja osaliselt ka kanalisatsioonitrass ja kaevud. AS TREF Nordi projektijuhi Kirill Zahartšenja sõnul oli ehitusmasinatega töötsoonile ligi pääseda keeruline, sest Valdeku tänav ja kogu ümbruskonna tänavad on väga kitsad, lisaks on palju puid ja õhuliinimaste, mis tegid omakorda kaevetööd keeruliseks. Kuna projekt nägi ette maksimaalselt olemasolevate puude säilitamist, siis tuli kaevetööde teostamisel olla tavapärasest tähelepanelikum, et puude juuri mitte kahjustada.

"Tööde ajal oli vaja tagada elanike ligipääs nende kodudele, mis tähendas, et suures mahus ei olnud võimalik kaevikuid lahti kaevata, vaid tuli arvestada väga täpselt päevase tööjõudlusega," ütles Zahartšenja. "Tööde kõrghetkel töötas Valdeku tänaval seitse erinevat ettevõtet, kes pidid korraga objektile ära mahtuma," lisas ta.

Ehitustööd on kulgenud üldjoontes ootuspäraselt. Positiivne on see, et lisatööna õnnestub lahendada Valdeku tänav 13 parkla sadevee ärajuhtimine. Ootamatute töödena lisandusid gaasitrasside rajamisega seonduvad tööd, mis pikendasid Valdeku tänava avamist tavaliiklusele.

Your browser does not support the canvas element.