.Turvavöö

Väljaspool asulat sõitvas bussis peaks turvavöö olemas olema

Maanteekiirusel või libedal teel on ka bussis turvavööd kinnitamata sõitmine vaieldamatult ohtlik. Seda kinnitavad hiljutised raskete tagajärgedega õnnetused.

Õiguskantsler Ülle Madise palub Riigikogul kaaluda turvavööde olemasolu nõude seadusega kehtestamist asulavälisel teel sõitvatele:

a) koolibussidele;

b) lasteekskursiooniks tellitavatele bussidele (õigusaktides nimetatakse seda lasterühma juhuveoks) ning

c) liinibussidele, millega sõidavad peamiselt lapsed ning mille marsruut kulgeb enamjaolt asulavälisel teel.

Kehtivate seaduste järgi ei pea bussides turvavöösid olema. Euroopa Liidu õiguse kohaselt peavad turvavööd olema kõigis uutes bussides, vanade busside kohta see nõue tagasiulatuvalt ei kehti. Eesti teedel liigub umbkaudu 800 bussi, milles turvavöösid ei ole.

Liiklusseaduse § 30 lõike 1 järgi tuleb turvavöö kinnitada, kui see on olemas. See nõue kehtib ühtmoodi nii koolibussides, valla-, maakonna- ja kaugliinidel kui ka ekskursioonibussides ja muudel tellimusvedudel.

Tellija otsustab, milline buss talle sobib. Samas võib tellija ekslikult eeldada, et turvavööd on kõigis bussides kohustuslikus korras olemas, ega oska nende kohta tellimust tehes täpsustavaid küsimusi esitada või lisatingimusi seada. Nii on näiteks selgunud, et ka lapsi sõidutatakse pikemale ekskursioonile bussidega, kus turvavöösid ei ole. Võib eeldada, et puuduva turvavarustusega

sõiduki renditasu on tellijale soodsam. Hanget tehes kujuneb muude nõuete puudumisel otsustavaks just hind.

Liiklusseaduse § 36 lõike 3 kohaselt ei ole alla 18-aastastel reisijatel lubatud asulavälisel teel ekskursioonibussis seista, seega ei tohi sõitjate arv ületada istekohtade arvu. Liinivedude, sealhulgas koolibusside kohta sellist piirangut ei ole. Ehkki seisvaid reisijaid (sh alaealisi) lubavatele liinibussidele on kehtestatud asulavälisel teel kiiruspiirang 60 km/h, on õnnetuse tagajärjed turvavööga kinnitamata ja eriti seisvatele reisijatele siiski rängad.

Näiteks 2019. aasta suvel Harjumaal Kloogaranna teel õnnetusse sattunud bussis olid küll turvavööd, kuid paljud sõitjad ei olnud oma turvavööd kinnitanud ning bussis oli ka seisvaid inimesi. Hulk reisijaid sai õnnetuses raskeid kehavigastusi. Kindlasti ei oleks bussiõnnetuste tagajärjed nii rasked, kui kõik inimesed saaksid bussis istuda ja kinnitada turvavöö.

Õiguskantsler palub kiiremas korras kaaluda turvavööde olemasolu nõude kehtestamist asulavälisel teel sõitvatele a) koolibussidele; b) lasteekskursiooniks tellitavatele bussidele (õigusaktides nimetatakse seda lasterühma juhuveoks) ning c) liinibussidele, millega sõidavad peamiselt lapsed ning mille marsruut kulgeb enamjaolt asulavälisel teel. Samuti peaks asulaväliseid liine teenindavate busside hankijal olema kohustus lähtuda eesmärgist tagada igale sõitjale istekoht. Tulevased bussihanked peaksid viima turvaliste ning ka liikumistakistusega inimestele sobivate busside kasutuselevõtmiseni.

Your browser does not support the canvas element.