.

Väo liiklussõlmes muutub liikluskorraldus

Teisipäevast, 17. augustist muutub liikluskorraldus Väo liiklussõlmes ning liiklejatele avatakse osaliselt viadukti alune ringristmik.

Sellega seoses suletakse Peterburi teelt pööre Lagedi teele ehk Tallinna ringteele. Tallinna ringteele pääsemiseks tuleb sõita ringi Loo liiklussõlmest. Kaob ära ümbersõit Tallinna ringteelt Tallinna poole Loo liiklussõlmest ning Rahu teelt on võimalik otse Narva ja Tallinna ringtee poole sõita.

Ühistranspordi osas muudatusi ei ole. Palume liiklejate tähelepanelikkust!

Tallinna piiril Narva maanteel asuv liiklussõlm ehitatakse ümber kahetasandiliseks ristmikuks. Tegemist on ühe Eesti koormatuima ristmikuga, mida läbib ööpäevas ligi 49 000 autot. Eeldatakse, et 20 aasta pärast on ristmiku läbida soovivate sõidukite hulk ööpäevas umbes 60 000.

Tööde käigus rajatakse mitmetasandiline liiklussõlm, kus Peterburi tee suund tõuseb Tallinna-Narva suunal üle maapinnal asetseva ringristmiku. Rahu tee ja Tallinna ringtee suund ning pöörded on lahendatud maapinna tasandil asetseva ringristmikuga. 

Lisaks neljarajaliste teelõikudele ehitatakse üle kolme kilomeetri jalg- ja jalgrattateid ning veo- ja matkaautode parkla. Kergliiklusteede ristumised sõiduteega on projekteeritud eritasandilisteks.

Ristmikul tulevad kasutusele tänapäevased liikluse jälgimise ja juhtimise seadmeid nagu muutteabega liiklusmärgid ja infotablood.

Your browser does not support the canvas element.