.

Eelmisel aastal kasvas uute sõiduautode müük ligi 20 protsenti

Detsembris anti klientidele üle 1023 uut sõiduautot, mis jäi eelmise aasta tulemusele alla 30,2%. Kogu 2021. aasta jooksul müüdi Eestis 22 336 uut sõiduautot, mis ületab 2020. aasta näitaja 19,1%.

Eesti uute sõiduautode turg jätkas detsembris langustrendis, aga aasta kokkuvõttes müüdi uusi sõiduautosid ligi viiendiku võrra rohkem kui 2020. aastal.
Arno Sillat, AMTELi tegevjuht: „Eesti autoturul oli suhteliselt hea aasta, hoolimata kahest meid oluliselt mõjutavast taustsüsteemist – roheline pööre ja Covid koos oma kaasmõjudega. 2020.a. lõpus prognoosisime uute sõiduautode müügi kasvu kuni 15%, tegelikkuses tuli veidi rohkem. Prognoosis arvestasime, et sügisene kukkumine autode erinevate koostisosade tarneprobleemide tõttu tuleb suurem. Siinkohal saame tõdeda meie maaletoojate head tööd, kes defitsiidi tingimustes suutsid autosid kätte saada ja müüki kasvatada, vastupidiselt EU üldisele trendile. Ka tarbesõidukite poolel oli aasta oodatust parem, kaubandus- ja ehitussektor olid siinkohal vedavaks jõuks. Elektriautode osas ennustasime ja lootsime 500 joonest üle tulla, kuid veidi jäime alla.”
Aasta kokkuvõttes oli kõige populaarseimaks segmendiks keskmised maasturid, milliste osakaal oli 28,3%. Klientide huviorbiidis olid ka väiksema keskklassi autod (20,5%) ja väiksemad maasturid (19,4%). Alternatiivseid jõuallikaid kasutavate autode osakaal moodustas kogumüügist 31,7% ja neist enim läksid kaubaks hübriidautod, milliseid anti klientidele üle 6580. Elektriautosid müüdi aasta jooksul 487 ja CNG gaasiautosid 466.
2021. aasta populaarseimate automarkide esikolmiku vallutasid Toyota (3850 müüdud sõiduautot), Škoda (3155) ja Volkswagen (1959). Mudelitest meeldis tarbijatele enim Toyota RAV4 (1440), järgnesid Škoda Octavia (1110) ja Toyota Corolla (922).
Aasta kokkuvõttes tegi võimsa tõusu ka tarbesõidukite turg – kokku anti klientidele üle 5183 uut sõidukit, mis ületab 2020. aasta tulemuse 29,4%.  Automarkidest oli edukaim Renault (766 sõidukit), järgnesid Citroen (721) ja Toyota (709). Veokite segmendis tegi parima tulemuse Scania 329 veokiga.
2022. aastaks prognoosib AMTEL mõõdukat kasvu kuni 20% sõiduautode ja 25% tarbesõidukite sektoris. Elektriautode osakaaluks kujuneb meie hinnangul 3-4%, mis on vähemalt 750 ühikut.
Arno Sillat: „Rohepöörde taustsüsteem paraku läheb aasta-aastalt keerulisemaks, eriti viimaste uudiste valguses, mis lubavad fossiilse maagaasi roheliseks kütuseks hinnata. Esialgu elektritootmises, aga siit on lühike samm ka autode suunal. Tänases elektritootmise defitsiidis ja hinnatasemete juures on see uudis pigem autokasutajaid rahustav.“

Your browser does not support the canvas element.