.

Politsei tuletab meelde ühesuunalisel teel sõitmise korda

Liikluspolitsei juhib tähelepanu järjekordsele liiklusmärgile, mille mõte vahel autojuhtidel, kas kogemata või enamasti kahjuks meelega, ununema kipub:

👉 Liiklusmärk „Ühesuunaline tee” tähistab teed või sõiduteed, mille kogu laiuses sõidavad sõidukid ainult ühes suunas.

👉 Märgid 523 ja 524 „Sõit ühesuunalisele teele” näitavad ühesuunalisele teele või ühesuunalisele sõiduteele sõitmise kohta ja suunda.

👉 Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre ja enne parempööret parema ääre lähedale või selle pöörde jaoks liikluskorraldusvahendiga ettenähtud sõidurajale.

Ühesuunalisel teel tohib juht vastassuunas tagurdada ainult manöövriks, kuid ei tohi tagurdada ristmikule.

👉 NB! Arvesta ka erandiga: tahvel 836 „Jalgratturite vastassuunaliiklus ühesuunalisel teel“, kasutatuna koos märgiga 521 „Ühesuunaline tee“, näitab, et ühesuunalisel teel või ühesuunalisel sõiduteel jalgratturid, kergliikurijuhid ja pisimopeedijuhid liiguvad sõiduteel või neile eraldatud rajal vastu üldist liiklusvoolu.

Elust enesest: liiklustalgutel, kus teostati järelevalvet just nendest kohtades, millest inimesed ise teada olid andnud, oli üheks soovitud liiklusjärelevalve teostamise kohaks ka ühesuunaline tänav. Esimest sõidukit, mis ühesuunalisel tänaval lubatule vastupidiselt sõitis, juhtis teajata ise…

Kogemus näitab, et üldjuhul sõidetakse ühesuunalisel tänaval vastu lubatud sõidusuunda teadlikult. Liiklusseadus kehtib kõigile ühtemoodi ja kodutänav või „ma olen kõige eeskujulikum liikleja aga täna oli natuke kiire..“ eeliseid ei anna.

Turvalist liiklemist!

Your browser does not support the canvas element.