.

Poska ja Vesivärava ristmik on seoses remondiga suletud

Poska tänava rekonstrueerimine on jõudnud järgmisse etappi ning tööde tegemiseks tuli ajutiselt kinni panna Vesivärava ja Poska ristmik. Seoses sellega muutub aga kahesuunaliseks Poska tänav lõigul Wiedemanni–Koidula. Wiedemanni tänava kinnistute elanikud pääsevad koju Poska tänava kaudu Koidula poolt tulles. Niisugune liikluskorraldus jääb kestma aprilli lõpuni. 

Alates 22. veebruarist oli autoliiklusele suletud Weizenbergi ja Poska tänava ristmik. Seevastu muutusid kahesuunaliseks Koidula tänav ja Faehlmanni tänav Koidula ja Weizenbergi vahelises lõigus. 

Liiklejatel palutakse järgida ajutiste liiklusmärkide nõudeid ja kasutada ümbersõiduvõimalusi, sest ehitustööd häirivad tavapärast liikumist. Piirkonna elanikele on tagatud juurdepääs oma kinnistutele. 

Rekonstrueerimistööd hõlmavad J. Poska tänava 750-meetrist lõiku Vesivärava tänavast Narva maanteeni, samuti 80-meetrist lõiku Vesivärava tänaval ja 200-meetrist lõiku Narva maantee kesklinna suunduval poolel. Uuendatakse tehnovõrgud ja tänavavalgustus ning rajatakse sademeveekanalisatsiooni torustik. Tööde lepinguline tähtaeg on 15. oktoober.

Your browser does not support the canvas element.