.

Transpordiamet kutsub mõtlema võimalusele kehtestada linnades kiirusepiirang 30 km/h

Maailmas on mitmeid linnu, kus on kogu linnas kiirust alandatud kuni 30 km/h tunnis, et jalgsi ja rattaga liiklejatel oleks turvalisem ning elukeskkond rohelisem ja elamisväärsem. Käimasolev üleilmne teeohutusnädal pöörab sellele suurt tähelepanu.

Kus ja kuidas võiks see Eestis toimida? Mida arvad kiiruse alandamisest linnas või asulas 30 km/h tunnis?

Transpordiamet kutsub üles tutvuma vastava teemalehega siin.

Your browser does not support the canvas element.