Viirastuslaevade surnuaed Mallows Bays

Läbi USA Marylandi osariigi voolaval Potomaci jõel asuv Mallows Bay on seljakotituristide seas üsna tuntud paik: seal puhkavad üle 230. ligi sada aastat vana laeva riismed ning leidub palju inimesi, kes neid näha soovivad

Astudes esimesse maailmasõtta, puudus Ühendriikidel oma transpordilaevastik. Sestap käivitati 1917. aastal ulatuslik programm, mille käigus sooviti 18 kuu jooksul ehitada 1000 üle 300 jalga pikki transpordilaevu.

Muidugi lähtuti programmi täitmisel pigem kvantiteedist, seega aluste kvaliteet jäi tahaplaanile ning polnud just kõige kõrgemal tasemel. Vahendite ja aja nappusel kasutati metalli asemel peamise ehitusmaterjalina puitu. Seda polnud aga eelnevalt kuivatatud ega töödeldud, tasakaalu aeti valmivad laevad täiendava ballastiga, mis ühest küljest käis puhtalt potentsiaalselt veetava kauba arvelt ning teisest küljest muutis need ka raskemateks ja kohmakamateks. Niisiis, ehitatud laevad lekkisid ja olid halvasti juhitavad.

18 kuuga saadi valmis kõigest 134 alust, neist vaid 76 suudeti lõpuks tellijale üle anda. Veel 260 olid erinevas valmimisstaadiumis. Sõja lõppedes laevastiku ehitamist jätkati, kuigi enamikku neist sihtotstarbeliselt ei kasutatudki. Peagi võttis riigi kongress vastu otsuse projekt peatada ja alused maha müüa. Ostjaks sai Marine & Salvage Company, mis otsustas laevad lammutada ja taaskäideldud toorainena maha müüa. See aga tekitas suure vastuseisu laevu ehitanud tööliste seas. Kiiremaks probleemist vabanemiseks pisteti laevad 1925. aasta 7. novembril lihtsalt põlema, kuid lammutamine jätkus veel mitme aasta vältel, kuniks Marine & Salvage Company lõpuks pankrotistus ning laevad lahte omapäi jättis. Ka kolmekümnendate lõpu suur depressioon näitas, et metalli urgitsemine pooleldi uppunud alustelt pole eriti kasumlik tegevus ning peatselt alanud uus suur sõda mattis Mallow Bay lahes asuvad alused üldse täielikult unustusehõlma.

Viimati meenutati neid möödunud sajandi kuuekümnendatel seoses keskkonnaprobleemidega, kuid midagi erilist ei leitud ning kõik jäeti nii nagu oli.

Tänasel päeval pakub Mallows Bay oma viirastuslaevadega palju avastamisrõõmu igat sorti süsta- ja kajakituristidele, kes käivad vrakkide vahel nii sukeldumas, kui ka lihtsalt kala püüdmas.

Your browser does not support the canvas element.