.Avarii

AMTELi kindlusseltside järjekordses uuringus esikolmik ei muutunud

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) tellimusel teostas teabe- ja konsultatsioonifirma Kantar Emor teist aastat järjest AMTELi liikmetest remondiettevõtete hulgas uuringu autokindlustusega tegelevatest kindlustusseltsidest.

Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada parimad kootööpartnerid remondiettevõttele, kus hea partnerlus tähendab vigastatud sõiduki kiiret ja kvaliteetset remonti. Hindamiseks esitati avariiremondiga tegelevatele AMTELi liikmetele 9 suuremat autovaldkonnas tegutsevat seltsi ning igaühe kohta tuli viiepallisüsteemis vastata 17 küsimusele.

Võrreldes eelmisel aastal teostatud uuringuga tuleb tõdeda, et esikolmikusse jõudsid täpselt samad kindlustusseltsid ehk teisisõnu on kvaliteetsemad firmad suutnud hoida oma taset jätkuvalt kõrgel. Kogu tabelit võrreldes on AMTELi liikmete rahulolu koondindeks peaaegu kõigi kindlustusseltside puhul aastaga veidi kasvanud, kuid olulist järjestuse muutust edetabelis pole toimunud.

AMTELi liikmete poolt parima hinnangu saanud kindlustusseltside puhul hinnati kõrgeimate punktidega kiiret hinnapakkumistele vastamist, remondiprotsessis tehniliselt põhjendatud kalkulatsioonide aktsepteerimist ja arvete õigeaegset tasumist.

Enim muret valmistab uuringus osalenutele mõne seltsi poolt selliste töökodade kasutamine, kes ei oma piisavat sisseseadet kaasaegsete autode kvaliteetse remondi teostamiseks ning kes oma turuhinnast odavamad pakkumised saavad teha põhiliselt tänu kahele kokkuhoiule – tootjatehase remonditehnoloogia eiramine või tööjõu maksudest kõrvalehoidmine.

Kommenteerib AMTEL i ja tema alaliidu AKL i juhatuse liige Sulev Narusk:

"Nagu iga uuringu korral tekib tulemusena vältimatult paremusjärjestus, kuid kogu käesolev tabel ei tähenda otseselt häid või halbu kindlustusseltse tarbija jaoks ning remondiettevõtted teevad kindlasti koostööd kõigi Eestis sõidukikindlustust pakkuvate seltsidega. Siiski juba teist aastat järjest liidripositsioonid hõivanud seltsid pälvivad meie eritähelepanu ja prioriteedid.

Isiklikult mulle teevad endiselt muret mõned suunad remonditurul. Partnerite ehk kindlustusseltside poole vaadates näen enda meelest ühe ohtliku tendentsina poliiside hinna odavnemist. See on ohu märk, mis on võrreldav riigihanke võitnud firma odavaima pakkumisega, kus lõpuks eesmärki kvaliteetselt saavutada on tänu raha nappusele keeruline. Igal aastal täieneb hüppeliselt sõiduki pardal oleva keeruka elektroonika tase, millest enamus on seotud juhtimisabi süsteemidega ja sõitjate turvalisusega. Statistikast on näha, et kõik need seadmed aitavad ka reaalselt avariide hulka vähendada, kuid on ka vältimatu, et ühe remondi maksumus seejuures kasvab.

Eesti autopark on küll endiselt vana ja antud näide ei puuduta hetkel paljusid Eesti sõidukiomanikke, aga olenemata vanusest on kõik need liikluses osalevad ja vigastuse saanud sõidukid vaja taastada nii turvalisuselt kui visuaalselt avariieelsesse seisukorda, ja kindlustusseltsi ning remondiettevõtte koostööl on seejuures määrava tähtsusega roll."

AMTELi liikmed hindasid uuringus Eesti parimaks autovaldkonnas tegutsevaks kindlustusseltsiks Swedbank P&C Insurance AS, kellele antakse "AMTELi parim kindlustuspartner 2020" auhind koos selle aunimetuse kasutamisõigusega. Esikolmikusse tulid veel ERGO Insurance SE ja PZU (Lietuvos Draudimas Eesti filiaal), kes saavad "AMTELi tunnustatud kindlustuspartner 2020" tiitli koos selle kasutamisõigusega.

Kogu 2020 kindlustusseltside edetabel:

1 Swedbank P&C Insurance AS

2 ERGO Insurance SE

3 Lietuvos Draudimas Eesti filiaal

4 Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal (Seesam)

5 If P&C Insurance AS

6 Gjensidige Eesti filiaal

7 BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal

8 Salva Kindlustuse AS

9 Inges Kindlustus

Your browser does not support the canvas element.