.Pilt

Autojuht, hooli ka jalakäijatest!

Liikluspolitsei koputab südametunistusele, et kuna ilmad on viimasel ajal märjad, siis autojuhina proovi näha oma „mätta“ otsast kaugemale ja sõida nii, et ka jalakäijad võimalikult kuivalt sihtkohta jõuaks.

👉 LS § 16 lg 1- liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõigest, mis võib takistada liiklust, ohustada või kahjustada inimesi, vara või keskkonda.

👉 LS § 50 lg 3 p 4 – juht peab vähendama kiiruse selliseks, mis võimaldaks vältida teist liiklejat kahjustavat vee, pori, kruusa või muu sellise ülespaiskamist.

👉 Vali sõiduraja piires selline sõidujoon, kus jalakäijate läheduses oleks oht jalakäijat pritsida võimalikult väike.

👉 Kui oled mõne lombi eeldatavat sügavust valesti hinnanud ja läheduses olnud jalakäija selle tulemusena ära „õnnistanud“, siis ära sõida lihtsalt ära, vaid peatu ja leia jalakäijaga kompromiss.

👉 Jalakäijana kõnniteel liikudes arvesta ka sõiduteel toimuvaga.

Käitu liikluses nii nagu tahad, et ka teised liiklejad Sinuga käituks. Hooli endast ja teistest.

Turvalist liiklemist!

Your browser does not support the canvas element.