Soomlased annavad ka vanema põlvkonna soomukitele kaug- ja isejuhtimisvõimekuse

Mehitamata soomukite valdkonna teerajaja, Soome kaitsetööstusettevõte Patria on valmis tutvustama kõrgtehnoloogilisi tarkvaralahendusi, mis täiendavad mehitatud soomukeid kaugjuhtimis- ja autonoomse sõidurežiimi võimekusega. Erinevalt relvastusäris laialdaselt levinud mehitamata robotsõidukitest on Patria uudset tarkvarapõhist lahendust võimalik integreerida nii vanema põlvkonna kui ka uutele soomukitele ilma, et see mõjutaks masina manuaalseid juhtimisfunktsioone.

Patria Land äriüksuse tehnoloogiadirektori Matti Saarikko sõnul on ettevõtte eesmärk pakkuda maailma kaitsejõududele lahendust, mis võimaldab lülituda manuaalselt juhtimiselt isejuhtivale või kaugjuhtimise režiimile. Süsteemi on võimalik integreerida ka teiste pakkujate kaugjuhitavussüsteemidega, et standardiseerida seeläbi erinevaid kasutusel olevaid juhtimisplatvorme.

"Kaugjuhitavus ja autonoomse juhtimise funktsioonid on kahtlemata militaarmaailma üks tulevikusuundi, mis aitab säästa lahingutegevuses osalevate sõdurite elusid ning panustab erinevate juhiabi funktsioonidega ka tsiviilsõidukite arengusse. Meie hinnangul ei pea see aga tähendama ilmtingimata uute mehitamata masinate hankimist. Kui selline lahendus on mõistlik ja kuluefektiivne, on kaasaegseid juhtimistehnoloogiaid võimalik integreerida ümberehituse käigus ka mistahes juba kasutuses olevatele masinatele, laiendades seeläbi uute funktsioonide abil nende kasutusvõimalusi elutsükli jooksul," selgitas ta.

Ka Eesti uued soomukid võivad olla kaugjuhitavad

Tema sõnul on tänu autotööstuse digitaallahenduste ja elektroonika kiirele arengule üha lihtsam rakendada neid tehnoloogiaid kaasaegsetele sõidukitele. Vanema põlvkonna sõidukite puhul nõuab see mõistagi mõnevõrra rohkem tööd.

"Kuna Eesti kaitsejõud hangivad lähiaastatel uued soomukid, siis on täna kõige parem hetk kaaluda kaasaegseid tehnoloogiaid arvesse võttes tulevikuvajadusi ning kaardistada üksikasjalikult Eesti maavägede üksuste tulevikuvõimekust. Kaitsejõududega ühe võimaliku soomukilahendusena arutlusel olnud Patria 6×6 soomuk on sobiv platvorm kaitsejõudude mehitamata ja kaugjuhitavate võimekuste tõstmiseks tulevikus," sõnas ta.

Patria kaugjuhtimistehnoloogiat on testitud nii 4G, 5G kui ka taktikalise side vahendusel ning sõiduki ja juhtpuldi vaheline distants võib küündida kuni tuhande kilomeetrini.

"Selleks, et tagada tõhus kaugjuhtimine sõltumata nähtavusest või ilmastikuoludest ning tuvastada ka kõige keerulisemal maastikul adekvaatselt kõiki takistusi ja ohte, teostavad erinevad sensorid ja kaamerad üheaegselt lokaliseerimist ja kaardistamist, luues informatiivse 3D vaate soomuki ümbrusest. Kasutame täpse kaardistuse saavutamiseks näiteks Lidar-sensoreid, aga ka passiivseid sensoreid nagu stereokaameraid, mis on ohtlikes olukordades vastasele märkamatud," sõnas Matti Saarikko.

Haptiline kogemus kaugjuhtimispuldist

Tema sõnul on 20-30-tonnise 8×8 soomuki tõhus kaugjuhtimine nõudlikul maastikul ja keerulistes oludes palju raskem ülesanne kui mitmesuguste aeglasemate väikesõidukite opereerimine ning juhi füüsilise tagasiside taju mängib siin vaateväljaga võrdset rolli.

"Dünaamilises juhtimiskeskkonnas kiireks ja täpseks reageerimiseks peab info jõudma juhini reaalajas ilma, et mistahes sõnumid või indikaatortuled liigselt juhti koormaksid. Seetõttu oleme töötanud välja haptilised tehnoloogiad, mis annavad kaugjuhtimispuldi operaatorile sõiduki füüsilise juhtimisega sarnast taktiilset tagasisidet – olgu selleks siis istme või konsooli reageerimine, rooli või piduripedaalide jõud või muu tagasiside, mis võimaldab juhil kasutada maastiku läbimiseks õigeid juhtimisvõtteid," sõnas ta.

Patria kaugjuhtimis- ja isejuhtimislahenduste tugevus seisneb ka selles, et lahenduse puhul on võetud kasutusele vajalikud meetmed süsteemi kaitsmiseks elektrooniliste relvade vastu.

 

Your browser does not support the canvas element.