.

Autode tehnilise ülevaatuse läbiviimise korda karmistatakse

Riigikogu Majanduskomisjon arutas sõidukite tehnoülevaatuse põhjalikumaks muutmist ning toetas mõtet, et alates 1. juulist peab tehnoülevaatuse tegija kandma ülevaatust tehes peakaamerat. Uuenduse sisseviimine maksab 50 senti iga ülevaatuse kohta ning selleks on kavandatud aastane üleminekuperiood. Kõigi salvestiste säilitamine peab toimuma vastavat andmekaitse reeglitele.

Transpordiameti esindajad tõid välja, et umbes 10 protsenti sõidukitest läbib tehnoülevaatuse puudustega, mis tähendab, et liiklusesse läheb aastas tõenäoliselt ligi 50 000 ebaturvalist sõidukit.

Istungil toodi välja, et nähtav tehnoülevaatuse kvaliteeditõus toimus 2017. ja 2018. aastal, kui tehnoülevaatuspunktidesse paigaldati kaamerad ja kaamerate vaateväljas hakkas päevavalgele tulema viiendiku võrra rohkem vigu. Küll aga ei saa väga suurt osa vigadest siiani tuvastada, kuna need pole kaamera vaateväljas. Näiteks jäävad tihtipeale varju probleemid sõiduki põhja all ja salongis – raami või kandekonstruktsiooni kahjustused, lekked jne.

Samuti leidis istungil märkimist, et 1. maist peavad ülevaatuse läbima ka mopeedautod.

Komisjonile andsid selgitusi Transpordiameti peadirektor Kaido Padar ja direktor Joel Jesse.

Your browser does not support the canvas element.